Vanliga frågor om gasmarknaden i förhållande till krisen i Ukraina

Den fruktansvärda utvecklingen i Ukraina påverkar energimarknaderna över hela Europa och därmed även Sverige. Vi förstår att det finns stor oro och många frågor kring både situationen här och nu men även många funderingar inför framtiden. Vi försöker därför svara på några av frågeställningarna nedan.

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna för att hoppa direkt till det område du vill veta mer om. 

Vad händer med gaspriserna?

Priserna på naturgas har stigit kraftigt sedan kriget startade. Höjningen kommer dessutom från en redan hög prisnivå och detta påverkar alla som använder biogas eller naturgas för transporter eller uppvärmning. Priserna på rörliga gashandelsavtal och fordonsgas påverkas direkt medan avtal med fast pris påverkas i samband med omteckning av gashandelsavtal. Gasmarknaden handlas i euro och den svenska kronan har försvagats i samband med den finansiella oro som råder vilket ytterligare spär på effekterna på priset.

Har vi rysk gas i Sverige?

I det sammankopplade europeiska gasnätet blandas gas från många olika källor på molekylnivå, det är alltså en blandning av biogas, naturgas från gasfält i närområdet och importerad gas från både Ryssland och andra länder som importerats till Europa i flytande form. Biogasandelen varierar över tid men utgör ca 30 % av den totala mängden gas i det svenska gasnätet. Biogasen kommer främst från Sverige och Danmark. Rysk gas står för närvarande för ca 20 % av den totala mängden gas, vilket innebär att ca 80 % av gasen har ett annat ursprung än Ryssland.

Jag har biogas i mitt gashandelsavtal – varför blir min gaskostnad påverkad?

Det finns flera olika aktörer som erbjuder biogas för uppvärmning, industriella processer och som fordonsgas. Biogasen kommer främst från Danmark och Sverige.

Gasmarknaderna i Europa är sammankopplade vilket innebär att det finns ett gasledningsnät där såväl naturgas som biogas blandas. Eftersom både biogas och naturgas har samma användningsområden finns det också en tydlig priskoppling mellan de olika gaserna. Biogasen i ditt gasavtal garanteras genom så kallade biogascertifikat.

Hur fungerar handel med biogas?

Den så kallade gröngasprincipen ger biogasproducenter och konsumenter anslutna till ett gasnät möjlighet att handla biogas virtuellt på precis samma sätt som vid handel med grön el. Gasdistributionen blir energi- och kostnadseffektiv eftersom befintliga rörsystem kan utnyttjas för att transportera biogas till marknaden.

Producerar Kraftringen egen biogas?

Nej, Kraftringen har ingen egen biogasproduktion. Kraftringen hade tidigare ett ägande i en biogasanläggning i Källby. Anläggningen levererar fortfarande in biogas på det lokala gasnätet, men denna avyttrades 1 januari 2020.

Blir det avbrott i leveranserna?

Energimyndigheten ser i nuläget ingen risk för akut brist, energiförsörjningen av el och gas fungerar normalt till Sverige. Lager av gas i Europa är på låga, men inte kritiskt låga, nivåer. Gasanvändningen i Sverige är låg ur ett Europaperspektiv, men för den som använder gas är det självklart av största vikt att leveranserna av gas kan fortsätta både nu och i framtiden. Dock är risken hög för att priserna kommer att vara fortsatt höga under en period. I Sverige är hushållen skyddade kunder vilket innebär att gasförsörjningen till dem prioriteras.

Ska jag koppla bort gaspannan?

Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Avfall från avlopp, matrester och gödsel samt restprodukter från skog och industri tas om hand och blir samtidigt till värdefulla produkter - förnybar energi och gödningsmedel. Att ersätta sin gaspanna med en annan uppvärmningsform är ett stort beslut med långsiktiga konsekvenser för den enskilda. Alternativen kan se väldigt annorlunda ut beroende på var du har din anläggning och det finns inte ett råd eller en lösning som passar alla kunder.

Hur länge kommer detta att vara?

Situationen är den allvarligaste säkerhetspolitiska händelsen sedan andra världskriget. Vi hoppas alla på en snar lösning för att minska risken för fortsatt humanitärt lidande, men varken vi eller någon annan kan svara på när eller om vi kommer tillbaka till vad vi är vana vid att betrakta som ett normalt läge igen. Den negativa påverkan på energimarknaderna måste med största sannolikhet räknas i månader snarare än veckor och dagar.

Var kan jag hitta mer information?

Här kan du hitta information från Energimyndigheten: Så påverkar invasionen av Ukraina Sveriges energiläge (energimyndigheten.se)

Idag på förmiddagen hade Regeringskansliet en presentation om potentiella ekonomiska konsekvenser för Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Den inspelade versionen hittas här: Potentiella ekonomiska konsekvenser för Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina - Regeringen.se

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon