Energirenoveringar och tips!

Med en strategisk och långsiktig plan för de tekniska installationerna i er fastighet kan ni spara både energi och pengar. En underhållsplan är ett viktigt verktyg för att framtidssäkra funktion och ta kontroll över era tekniska installationer. När är det dags att ersätta, komplettera eller uppgradera er energilösning för er?

Vad ska man hålla ögonen på?

Värmeanläggning

Fungerar er värmeanläggning tillfredställande? Hur gammal är er fjärrvärmeväxlare, den tekniska livslängden är ca 25 år? Då kan det vara dags att planera för ett byte. En uppkopplad undercentral sköter regleringen själv och kan övervakas och ställas in på distans, om man inte vill springa ner och titta till den hela tiden.

Sekundärnät / kulvertledningar

Har ni ett gemensamt värmesystem för flera huskroppar? Då har ni ledningar i och/eller mellan era huskroppar som måste underhållas. Livslängden varierar kraftigt men när de varit i drift i 50 år eller mer så kan över 20% av er energianvändning (för värme och varmvatten) gå till spillo.

Man kan göra en analys av hur ledningarna fungerar. Därefter kan man välja att reparera de partier som inte fungerar eller så kan man direktansluta varje huskropp. Då slipper man som kund ett stort ansvar och kan styra fördelningen av värme och varmvatten effektivare.

Injustering av värme- och varmvattensystem

Upplever ni att era lägenheter är olika varma / kalla? Då skickar ni förmodligen ut övertemperaturer i ert system, vilket kostar energi och pengar. Man kan då göra en temperatursanalys för att få svar på skillnaderna.

Dessa skillnader kan ha många orsaker men de vanligaste är att värmesystemet är dåligt injusterat, eller att termostaterna har slutat att fungera, de har en teknisk livslängd på 10-15 år.

Tekniskt vatten

Har ni problem med luft i radiatorerna? Då kanske ni har en del kalla radiatorer? Det finns ett smidigt sätt att åtgärda problemen.

I Kraftringens fjärrvärmenät används en vätska, ofta kallad Grönt vatten, som är optimal för att maximera livslängden på ledningarna. Vätskan är i grunden vanligt vatten som är processat för att uppnå en syrefri vätska med perfekt pH-värde. Dessutom är den färgad för att underlätta läcksökning. Denna vätska kan man som fjärrvärmekund få i sitt sekundärnät. Tidigare problem med luft och korrosion, mer eller mindre, elimineras.

Exempel på åtgärder i enskilda lägenheter

Ibland krävs det små medel för att spara energi. Nedan har ni några tips på vad ni kan göra för att åtgärda enskilda lägenheters energianvändning. 

  • Åtgärd av element som inte ger någon värme
  • Byt till större element där det behövs
  • Täta drag från fönster
  • Tipsa boende om att möbler som täcker element bör flyttas
  • Tilläggsisolera gavelväggar där isolering har sjunkit ihop

Vill du veta mer?

Kontakta en av våra energiexperter så kan vi tillsammans diskutera de behov som finns i just er förening.

Kontakta oss idag!
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon