Fjärrvärmepris

Här har vi samlat våra aktuella priser för fjärrvärmen. Jämför priser och hitta det bästa alternativet för att värma upp ditt hem!

Ökade kostnader på biomassa samt ökade räntekostnader gör att Kraftringen höjer sitt fjärrvärmepris med 8 procent från 1 januari 2024. Det innebär att prisutvecklingen på Kraftringens fjärrvärme är fortsatt lägre än inflationen.

Sett i ett längre perspektiv är våra fjärrvärmepriser relativt stabila. Även om prishöjningen vid årsskiftet 2023/24 räknas in har höjt priset med mindre än 1,5 % i genomsnitt sedan 2014.

Standardavtal för fjärrvärme

Den fasta avgiften fördelas över året. Energipriset beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen. 

Fjärrvärmepris 2024
Standardavtal - villor/småhus

Energipris
870 kr per MWh (87 öre per kWh)
Fast avgift
4 670 kr per år

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare. 

Fjärrvärmepris 2023
Standardavtal - villor/småhus

Energipris
805 kr per MWh (80,5 öre per kWh)
Fast avgift
4 325 kr per år

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare. 

Jämförpriser standardavtal

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus.

Jämförpriser 2024
Standardavtal - villor/småhus
Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast kostnad per år Rörlig kostnad per år
15 MWh (15 000 kWh) 17 720 kr 4 670 kr 13 050 kr
20 MWh (20 000 kWh) 22 070 kr 4 670 kr 17 400 kr
30 MWh (30 000 kWh) 30 770 kr 4 670 kr 26 100 kr
40 MWh (40 000 kWh) 39 470 kr 4 670 kr 34 800 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare.

Jämförpriser 2023
Standardavtal - villor/småhus
Årlig förbrukning Total kostnad per år Fast kostnad per år Rörlig kostnad per år
15 MWh (15 000 kWh) 16 400 kr 4 325 kr 12 075 kr
20 MWh (20 000 kWh) 20 425 kr 4 325 kr 16 100 kr
30 MWh (30 000 kWh) 28 475 kr 4 325 kr 24 150 kr
40 MWh (40 000 kWh) 36 525 kr 4 325 kr 32 200 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.

Rörligt avtal för fjärrvärme

Om du har rörligt avtal för din fjärrvärmeleverans och bor i en villa/småhus består ditt fjärrvärmepris av ett energipris. Energipriset (rörlig kostnad) beräknas genom att energipriset multipliceras med energianvändningen.

Fjärrvärmepris 2024
Rörligt avtal - villor/småhus
Energipris
1 203 kr per MWh (120,3 öre per kWh)

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare. 

Fjärrvärmepris 2023 
Rörligt avtal - villor/småhus
Energipris
1 114 kr per MWh (111,4 öre per kWh)

Samtliga priser är inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgift. Priserna gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare. 

Jämförpriser rörligt avtal

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här nedan kan du se jämförpriser som är beräknade utifrån fyra typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Årskostnad är baserat på årets normalprislista för kundkategori villor/småhus.

Jämförpriser 2024
Rörligt avtal - villor/småhus
Årlig förbrukning Total kostnad per år Rörlig kostnad per år
8 MWh (8 000 kWh) 9 624 kr 9 624 kr
10 MWh (10 000 kWh) 12 030 kr 12 030 kr
14 MWh (14 000 kWh) 16 842 kr 16 842 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2024-01-01 och tills vidare.

Jämförpriser 2023
Rörligt avtal - villor/småhus
Årlig förbrukning Total kostnad per år Rörlig kostnad per år
8 MWh (8 000 kWh) 8 912 kr 8 912 kr
10 MWh (10 000 kWh) 11 140 kr 11 140 kr
14 MWh (14 000 kWh) 15 596 kr 15 596 kr

Jämförpriserna är per år, inklusive moms och inkluderar inte anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med 2023-01-01 och tills vidare.

Differentierad prissättning

Prissättningen mellan privatpersoner och företag skiljer sig åt. Det beror på att företagens värmeanvändning har större påverkan på balansen i fjärrvärmenätet eftersom deras anläggningar oftast är mycket större. Vi ställer därför högre krav på att företagens anläggningar fungerar så effektivt och så bra som möjligt för att de inte ska påverka balansen negativt i fjärrvärmenätet. Även om vi har många hushåll med fjärrvärmeväxlare i vårt fjärrvärmenät använder privatpersoner mindre värme i jämförelse med företagen.

Anslutningsavgift

Hur mycket anslutningsavgiften blir för just din fjärrvärmeanläggning beror på hur mycket material som används vid anslutningen och hur mycket grävning som behöver göras för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Du är välkommen att kontakta oss för offert och pris.

Fast och rörlig avgift

Ditt totala fjärrvärmepris består av två delar: en fast och en rörlig avgift.

Fast avgift (fast kostnad)

Det du betalar i fast kostnad för din fjärrvärme varje år används till att bygga ut och underhålla fjärrvärmenätet så att det har en hög driftsäkerhet. En del av den fasta kostnaden används också för att kunna producera värme – inköp av ny utrustning, underhåll och utbyggnad av panncentraler.

Energipriset/Energiavgift (rörlig kostnad)

Den rörliga kostnaden beror på vad produktionskostnaden för en tillkommande MWh fjärrvärme är, det vill säga hur mycket det kostar att tillverka ytterligare en MWh fjärrvärme utöver den värme som redan produceras av värmeverket. Det kallas också för marginalkostnaden. Produktionskostnaden bestäms till största delen av bränslekostnaden.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon