Fjärrvärme är en nödvändig balans i det lokala energisystemet

Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta är ett av de modernaste och effektivaste i landet. Tack vare produktion av kraft- och fjärrvärmen i Skåne tas 6,5 TWh värmebehov bort från det skånska elsystemet, samtidigt som kraftvärmeproduktionen dessutom tillför ca 1 TWh lokalt producerad el.

Den svenska fjärr- och kraftvärmen har utgjort en stor del av den gröna omställningen i ett historiskt perspektiv. Den är en viktig pusselbit även i framtiden för att kunna nå både lokala och Sveriges nationella målsättningar om kraftigt minskade och negativa klimatutsläpp, samt ökad andel förnybar energi.

Värmeproduktionen är en nyckel för att på ett snabbt sätt kunna möta effekttoppar som uppstår i det skånska energisystemet, vid exempelvis kallt väder. Tack vare värmeproduktionen kan Kraftringen växla mellan andelen värme som produceras, till elenergi när det behövs. Detta ger en nödvändig balans i energisystemet och är en förutsättning när förnybara, icke planerbara, energislag som sol och vind växer. Energikällor som vi också ska fortsätta satsa på, men effekten från sol och vind växlar snabbt och i ett modernt energisystem, med konstant behov, utgör dagens värmeproduktion balans och är en viktig planerbar resurs.

Fjärrvärmesystemet möjliggör också att kunna ta tillvara restflöden av värme. Exempelvis återförs energi från MAX IV-laboratoriet, både till det lågtempererade fjärrvärmenätet i stadsdelen Brunnshög och till vårt stora fjärrvärmesystem som sträcker sig från Lomma till Lund och vidare till Eslöv. Värme som annars hade behövt kylas bort, men tack vare värmesystemet kan återbrukas. Hos Kraftringen räknar vi att ca 20 procent av energin återbrukas i våra system mer än en gång.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon