5 fina fakta om fjärrvärme att ha koll på

Fjärrvärme finns på många håll i världen. I Sverige är vi så vana vid stabil tillgång till varmt vatten och värme, att vi sällan tänker på fjärrvärmens många fördelar. Det här är nämligen en uppvärmningsform som handlar om mycket mer än bara värme. Tack vare fjärrvärmen kan vi skapa en hållbar region med minskade koldioxidutsläpp, där innovativa lösningar får utrymme att utvecklas.

1. Pålitlig, trygg och lokalproducerad

Mitt på den skånska slätten, några minuters bilresa från Eslöv, ligger Örtoftaverket. Det är vårt största och senaste kraftvärmeverk och här producerar vi värme som motsvarar behovet för 25 000 villor. Verket eldas med återvunna energikällor som är i det närmsta fossilfria och produktionen är mycket pålitlig med få avbrott eller driftsstörningar. För att tillgodose framtidens värmelösningar kommer ett andra kraftvärmeverk att anläggas bredvid det befintliga, något som kommer att ge ytterligare kapacitet. 

2. Hållbar och förnybar produktion

I Örtoftaverket använder vi biobränsle för att driva pannan. Här bränns toppar, grenar och andra trädrester som pappersmassa- och träindustrin inte vill ha. Rivningsvirke, gamla lastpallar, träd och stockar förvandlas till flis och miljövänlig värme. 

I alla våra anläggningar använder vi återvunna bränslen som är i det närmsta helt fossilfria. Varje höst startas verket upp efter sommaruppehållet och uppstartsbränslet (HVO100) är fossilfritt. Här kan du läsa mer om vår resa mot en fossilfri produktion.

3. Minskar koldioxidutsläppen - regionalt och globalt

Genom nära samarbete med andra lokala aktörer kan fjärrvärmen göra stor nytta och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. 

Ett exempel är det arbete som vi under åren gjort tillsammans med Lunds kommun där koldioxidutsläppen minskat med 70 %. Den stora utsläppsminskningen beror på stor del på Kraftringens stora investeringar i fjärrvärme och är ett viktigt kvitto på vad som kan uppnås med ett nära, gemensamt arbete. 

4. Bidrar till ett hållbart stadsbyggande

Genom att engagera oss i en mängd olika sammanhang och projekt kan fjärrvärmen bidra till att skapa hållbara energilösningar för framtida stadsdelar.

Vi är ofta med i arbetet från planeringsstadiet och hjälper byggherrarna att hitta de bästa värmelösningarna, redan på ritbordet. Ett exempel är bostadsområdet Råbylund i sydöstra Lund som Heimstaden just nu uppför. Här har vi tagit fram en unik lösning för bostädernas miljövänliga energisystem, där fjärrvärmen spelar en stor och viktig roll.

Foto: Heimstaden, Bostadsområdet Råbylund i sydöstra Lund. 

5. Öppnar upp för nya innovationer och möjligheter

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät ligger på Brunnshögsområdet i Lund. Här har vi på Kraftringen nyligen byggt världens största lågtempererade fjärrvärmenät som är unikt i sitt slag. I området tas restvärme från MAX IV-laboratoriet om hand i vår energicentral och uppgraderas för att sedan ledas ut till bostäder, kontor och spårvagnshållplatser. Resultatet är en helt fossilfri värmelösning, som även ger möjlighet till fjärrkyla.

Med fjärrvärme finns det oanade möjligheter att ta hand om restvärme som annars bara hade släppts ut i atmosfären. Nästa generations fjärrvärme finns redan i Lund och är ett intressant exempel för hela världen. .

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon