Våra solcellspaneler för villor

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg med att solcellspaneler är ett hållbart sätt att producera förnybar energi. Därför ställer vi omfattande krav på våra leverantörer.

Vi har valt att samarbeta med leverantörer som kan erbjuda miljöcertifierade solcellspaneler av hög kvalitet och med långa garantitider. Leverantörer som kan visa att de tar ansvar för anställdas arbetsförhållanden och medverkar i det återvinningsprogram för solpaneler som är under uppbyggnad. De solpaneler vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.

Växelriktarna är tillverkade av Solar Edge och Huawei. Detta innebär välkända växelriktare av hög kvalitet som gör det möjligt att via en webbplats eller en app i telefonen löpande följa solpanelernas produktion av solel.

Detta ingår när du köper solcellspaneler

  • Solpaneler, växelriktare, monteringssystem, kablar och högspänningsskydd
  • Likströmbrytare och växelströmbrytare
  • 5 års funktionsgaranti på anläggningen
  • 15 års produktgaranti på solpanelerna
  • 12 års produktgaranti på växelriktaren
  • 25 års effektgaranti på solpanelerna
  • 25 års garanti på effektoptimerare

Granskade solcellspaneler

Beroende på vilken lösning som passar din fastighet bäst använder vi oss av olika paneler. De solpaneler som vi säljer rankas högt i Silicon Valley Toxics Coalitions oberoende granskning av producenter av solpaneler, som bland annat tar hänsyn till produktionens miljöbelastning, anställdas arbetsförhållanden och i vilken utsträckning materialet i solpanelerna kan återvinnas. Granskningen är sammanställd i en Solar Scorecard

Effektoptimerade solcellspaneler

Våra solpaneler kan monteras med optimerare – det är viktigt både ur ett säkerhetsperspektiv och av effektivitetsskäl.

Optimerarna gör att panelerna kan producera el på ett effektivt sätt, även när delar av anläggningen skuggas. Men först och främst handlar optimerare om säkerhet. Enligt Räddningstjänsten i Skåne kan solceller vid en eventuell brand utgöra en ökad risk vid räddningsinsatser. Anledningen är att solcellspaneler inte går att stänga av fullständigt.

Räddningstjänsten rekommenderar därför att alla nya solcellsanläggningar förses med en lösning som innebär att anläggningen stängs ner till låga spänningsnivåer (40 – 50V per slinga). Effektoptimerare vid varje panel är en sådan lösning. När du köper en solcellsanläggning av oss kan du vara säker på att optimerare alltid ingår. Det är en trygghet du kan räkna med.

Återvinning av solpaneler

Sedan 2012 är solpaneler inkluderade i producentansvaret för elutrustning och batterier. Tillverkare av solpaneler avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE som har till uppgift att samla in och återvinna solpaneler i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solpaneler som tas ur bruk återvinnas. 

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon