Solceller - lönsamt i längden

När du köper solceller från oss på Kraftringen producerar du din egen solkraft och bidrar till produktionen av förnybar energi. Men solceller har fler fördelar än så.

Förutom att dina elkostnader sänks när du producerar din egen el, kan du också sälja din överskottsproduktion tillbaka till oss. Detta ger tillsammans en årlig avkastning som motsvarar 6-8 %. (Avkastningen är beräknad på den investeringsstödsnivå och skattereduktion som gällde januari 2021).

Grönt bidrag för installation

Den 25 november 2020 beslutade riksdagen att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem och lagring av egenproducerad elenergi ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik.

Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, vilket innebär att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen gäller med 15 % för debiterade kostnader för arbete och material för installation av solceller samt 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Få sänkta elkostnader och sälj överskottet

När du har investerat i en solcellsanläggning minskar dina löpande utgifter för hushållsel. Under årets ljusa månader producerar dessutom anläggningen ett överskott. Detta kan du sälja till oss på Kraftringen, eller till något annat energibolag. Du kan också genom avdrag i din deklaration få en skattereduktion med 60 öre per kWh för din överskottsproduktion upp till 18 000 kr/år. 

Du har alltid en trygg elförsörjning med solceller

Vid de tillfällen då din egenproducerade solel inte täcker hela ditt hushållsbehov kan du enkelt komplettera med el från oss. I vårt elpris ingår alltid 100 % el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biobränslen utan extra kostnad.

Christofer investerade i solceller till sin nybyggda villa strax söder om Lund.

– Vi valde att köpa solceller av Kraftringen för att vi ville ha en stark och långsiktig aktör bakom installationen. Det kändes tryggt och har fungerat bra. Som ägare till en solcellsanläggning är det trevligt att se hur ersättningen för anläggningens överskottsproduktion också täcker våra utgifter för el under årets mörka månader, berättar Christofer som investerat i solceller till sin nybyggda villa strax söder om Lund.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon