Elnätsavgifter och villkor

Här hittar du våra aktuella elnätsavgifter som du betalar om du har ett elnätsabonnemang med oss, det vill säga du bor i eller har din verksamhet inom vårt nätområde och använder el. Elnätsavgiften täcker alla kostnader som är förknippade med att leverera elen hem till dig via elnätet.

Här kan du läsa mer om Elnätsavgiften. Hur det funkar och var pengarna går.

Elnätsavgifter för privatpersoner

Elnätsavgifter fr.o.m 2024-01-01
Säkring Fast månadsavgift (kr/mån)
Lägenhet 261,25 kr
16 A 512,50 kr
20 A  807,50 kr
25 A  1007,50 kr
35 A 1320,00 kr
Elnätsavgifter t.o.m 2023-12-31
Säkring Fast månadsavgift (kr/mån)
Lägenhet 235 kr
16 A 460 kr
20 A 725 kr
25 A 905 kr
35 A 1185 kr

Till och med 2023-12-31 är överföringspriset 18,75 öre/kWh inkl. moms.

Från och med 2024-01-01 gör vi en höjning samt byter avgiftsmodell för elöverföringen. Bytet beror på att regionnätsägaren (E.ON) har valt att gå från ett fast pris per kWh till en avgift som är baserad på timpris. För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året har vi valt att använda en beräkningsmodell som speglar den verkliga kostnaden. I den nya prismodellen beräknas priset timme för timme och summeras på din faktura till en månadsavgift för din elöverföring.

Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och ditt överföringspris kommer varje timme att beräknas enligt följande formel: 20 + 0,0561 x elspotpriset inkl. moms öre/kWh.

Energiskatten är från 2024-01-01 53,5 öre/kWh. Samtliga belopp är inklusive moms. Läs mer om överföringsavgiften och den nya beräkningsmodellen.

I abonnemangsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Komplett prislista för samtliga säkringsabonnemang hittar du här.

Vad avgör den fasta avgiften och hur görs en säkringsändring?

Säkringsstorleken avgör hur mycket el du kan använda vid en och samma tidpunkt. På Mitt Kraftringen kan du se din förbrukning ner på timnivå.

Den fasta avgiften styrs av vilken passdel som är installerad i bottenplattan, denna syns när huvudsäkringen skruvas ut. Passdelen avgör i sin tur hur stor säkringsstorlek som kan användas. För de flesta bostäder räcker det med en huvudsäkring på 16A – 25A. Om dina huvudsäkringar går sönder kan detta vara ett tecken på att du behöver större huvudsäkringar.

Bild på elmätare, huvudsäkring och passdel

Schema över passdelarnas färg och säkringsstorlek

Vill du höja eller sänka din huvudsäkring ska du kontakta en behörig elinstallatör, installatören tar sedan kontakt med oss. Efter det att vi fått en färdiganmälan från installatören ändras din elnätsavgift. Klicka här för mer information.

Vad är elöverföringsavgift?

Överföringsavgiften är den rörliga delen av elnätsavgiften som beror på hur mycket energi du använder. Överföringsavgiften, precis som den fasta elnätsavgiften, är samma oavsett vilken elleverantör du är kund hos.

Varför betalar man energiskatt?

Energiskatten går till staten och det är Sveriges riksdag som beslutar om skatten och vilken nivå den ska vara på. Fr.o.m. 2018-01-01 beslutades det att energiskatten skulle läggas på elnätsfakturan och tas bort från elhandelsfakturan. Beslutet innebar ingen kostnadsförändring för dig som kund. Du kan läsa mer om energiskatten på Skatteverkets webbplats.

Har du solceller på taket?

Med solceller på taket får du en nätersättning för varje kWh som du inte använder själv utan istället matar ut på elnätet. I de allra flesta fall tillkommer inga extra avgifter för produktionen om du är villakund. Om du har fristående solceller eller vindkraftverk hittar du de aktuella elnätsavgifterna här.

Nätersättning för produktion

När du matar in din överskottsel till elnätet minskar elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att energiförlusterna i elnätet minskar när elen produceras lokalt. Därför ersätter vi dig för den producerade energin som du matar ut på elnätet. Från och med 2024-01-01 kommer ersättningen vara baserad på elspotpriset för elprisområde 4 och din nätersättning kommer varje timme beräknas enligt följande formel: (6,6 + 0,0561 x elspotpriset) x din produktion. Nätersättningen, som du får via din elnätsfaktura, är samma oavsett vilken elleverantör du säljer din producerade el till.

Moms för producenter

För dig som är privatperson och har en produktionsanläggning som är mindre än 255 kW betalas ingen moms på nätersättningen. Läs gärna mer på Skatteverket.se

Tillämpningsbestämmelser

Elnätsavgift betalas för varje mätpunkt. Säkringsändring får normalt ske en gång under ett kalenderår, säsongsmässiga säkringsändringar är alltså inte tillåtna.

Elnätsanslutning på lågspänning är trefas 400/230 V eller enfas 230 V växelström med normalt 50 perioder per sekund.

Avtalsvillkor

Här finns elbranschens allmänna avtalsvillkor som rör ditt elnätsabonnemang som privatperson. Villkoren är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon