Byte till smarta elmätare

Under åren 2020 - 2023 bytte vi ut alla elmätare och ersatte dem med ny, smart teknik. De nya elmätarna bidrar till en säkrare drift av elnäten och ger dig möjlighet att vara mer aktiv i att energieffektivisera och styra din egen elförbrukning på ett smartare sätt. Mätarna klarar dessutom klara timvis mätning och är enkla att läsa av så att du själv lätt kan följa din förbrukning.

Mätarbyten och underhåll görs tillsammans med våra samarbetspartners ONE Nordic och OneCo.

Innehållsförteckning

Klicka på rubrikerna för att hoppa direkt till det område du vill veta mer om. 

Varför byter ni ut elmätaren?

De nya, smarta mätarna installeras för att skapa en säkrare och mer effektiv drift av elnätet, och för att ge dig som kund mer information och kontroll över din elkonsumtion. Tack vare att de smarta mätarna kan upptäcka strömavbrott direkt kommer vi också att kunna lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska få nya, smarta elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.

Du kan läsa mer om detta på ei.se. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Vad innebär en smart elmätare?

Begreppet ”smarta elmätare” hänvisar till det beslut från Sveriges riksdag som innebär krav på ny, smart teknik i nästa generations elmätare. Syftet med beslutet är att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.

Några av de nya funktionskraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett kundgränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. De ska ge kunderna bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten genom att strömavbrott kan upptäckas direkt.

Du kan läsa mer om detta på ei.se. För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Vad är den största skillnaden på den nya mätaren jämfört med den gamla?

Med den nya mätaren får du som vill ökade möjligheter att följa din elförbrukning via det inbyggda kundgränssnittet. Den nya mätaren ger också Kraftringen information om strömavbrott i elnätet direkt när det inträffar, vilket gör att vi kan lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Måste min elmätare bytas ut?

Ja, i juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025. I samband med detta byter Kraftringen även till ett nytt insamlingssystem som inte är kompatibelt med äldre mätarmodeller.

För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

När byter ni elmätare hos mig?

Projektet pågår under 2020 - 2023 och vi arbetar i flera av våra nätområden samtidigt. Vi kontaktar dig i god tid innan mätarbytet med information om att det är på gång. När bytet sedan närmar sig får du mer detaljerad information om tidpunkt och ifall du behöver vara hemma när vi kommer. Beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat till oss får du informationen antingen via sms, e-post eller brev. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mitt Kraftringen så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst. 

Observera att om du bor i flerfamiljshus kan information om mätarbytet sättas upp i form av en lapp i trapphuset.

Innebär det här några extra kostnader för mig som kund?

Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen. Bytet till de nya elmätarna ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till Kraftringen.

Hur vet jag att ni bytt elmätaren hos mig? Vad händer efter bytet?

Om mätaren sitter åtkomlig för oss lägger vi en lapp i din brevlåda när vi har utfört bytet. Bor du i flerfamiljshus och mätaren sitter i ett elmätarrum, placerar vi lappen vid mätaren och informerar fastighetsägaren. Du kommer även att få information om mätarbytet på din nästkommande faktura.

Om vi har aktuella kontaktuppgifter till dig (mobilnummer och/eller e-post), blir du inbjuden att delta i en kundnöjdhetsundersökning efter mätarbytet. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mitt Kraftringen så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Varför är det inte Kraftringen som byter elmätaren? Hur kan jag identifiera teknikerna?

Vi köper in den här tjänsten från vår samarbetspartner ONE Nordic som är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi‐ och industrisektorn. ONE Nordics tekniker kommer alltid att kunna identifiera sig med legitimation och du kan även kontrollera deras identitet genom att ringa till oss på Kraftringens kundservice. Bilarna är uppmärkta med både ONE Nordics och Kraftringens logotyper.

Måste jag vara hemma när ni byter elmätaren?

Sitter elmätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss. Du får då en förbokad tid som du ska bekräfta eller boka om genom att logga in på boka.kraftringen.se. Du kan också kontakta Kraftringens samarbetspartner ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under vardagar mellan kl. 8.00-17.00.

Sitter elmätaren tillgänglig för oss (t.ex. i fasadskåp) behöver du inte göra något alls. Då meddelar vi dig bara vilken vecka bytet kommer att göras och lägger sedan en lapp i din brevlåda när det är gjort. Bor du i lägenhet är elmätaren vanligtvis placerad i källaren eller trappuppgången. I dessa fall byter vi elmätaren utan att du behöver vara på plats och meddelar detta till fastighetsägaren.

Hur lång tid tar elmätarbytet?

Att byta elmätaren tar ca 30 minuter och innebär att vi måste stänga av strömmen en kort stund. Har du känslig elektronik ber vi dig därför koppla bort den innan vårt besök. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Kan jag boka om min förbokade tid? Hur gör jag detta?

Genom att logga in på boka.kraftringen.se kan du antingen bekräfta din anvisade tid eller boka om den till en annan närliggande tid som passar dig bättre. Du kan också kontakta Kraftringens samarbetspartner ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under helgfria vardagar mellan kl. 8.00-17.00.

För att logga in på bokningsportalen behöver du ärende-id och kundnummer. Ditt kundnummer hittar du på din faktura eller på Mitt Kraftringen. Ärende-id och kundnummer hittar du i den information du fått om mätarbytet.

Kan jag boka tid för mätarbyte även om mätaren sitter åtkomlig?

Normalt sett kan du inte boka tid för mätarbyte om mätaren sitter åtkomlig. Skulle du ha särskilda skäl (exempelvis känslig medicinsk utrustning) kan du dock kontakta ONE Nordic på 020 - 62 00 00 för att komma överens om en lösning.

Vad behöver jag göra eller tänka på inför elmätarbytet?

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.

Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för våra tekniker och att platsen är i elsäkert* skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen, skydda eller klipp ner buskar eller andra växter framför mätarskåpet och se till att inga husdjur är i vägen för våra tekniker. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det också bra om du kopplar bort känslig elektronik.

Bra att veta är att det är Kraftringen som äger elmätaren till din elanläggning. Det är därför viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.

*I enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732).

Varför måste jag ge Kraftringen tillträde till elmätaren?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) punkt 3.13, som gäller i avtalet mellan kund och Kraftringen, är du skyldig att ge oss tillträde till anläggning och mätare.

Elmätaren ägs av Kraftringen och det är viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.

Vad händer om något skulle sluta fungera eller gå sönder i samband med mätarbytet?

Om du är hemma vid bytet pratar du i första hand med tekniker på plats om olyckan skulle vara framme. Annars hör du av dig till ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 eller Kraftringens kundservice på 010-122 70 00. Ta gärna foto innan något eventuellt flyttas eller lagas.

Tänk på att vissa routrar kan behöva startas om efter ett strömavbrott för att internetanslutningen ska fungera igen. I enstaka fall kan det också hända att jordfelsbrytaren löser ut. Kontrollera detta om el eller internet inte skulle fungera efter mätarbytet.

Vilka mätarmodeller kommer att sättas upp?

Vi kommer i huvudsak att sätta upp modellerna Sagemcom T211 och Sagemcom S211 (enfas) på de flesta anläggningar. Undantaget är vissa större anläggningar där det kan krävas andra typer av mätare.

Var hittar jag manualer till de nya mätarna?

Du kan ladda ner manualer till de nya mätarna Sagemcom T211 och Sagemcom S211 här.

Vad innebär kundgränssnittet och hur aktiverar jag det?

De nya smarta elmätarna är utrustade med ett så kallat kundgränssnitt som gör det möjligt för dig som kund att koppla in utrustning för att t.ex. följa din elförbrukning och/eller elproduktion i nära realtid. Det är ett standardiserat gränssnitt bestående av en P1-port med en kontakt av typen RJ12 som kan överföra data från mätaren till en tredjepartslösning (t.ex. en mobilapp). Detaljerad teknisk specifikation hittar du för nerladdning på Energiföretagens webbplats här.

Kontakta vår kundservice, ring 010-122 70 00 eller chatta med oss om du vill beställa aktivering av kundgränssnittet.

Som elnätsägare kan Kraftringen inte rekommendera några specifika produkter, men det finns ett antal olika lösningar på marknaden som kan kopplas in till kundgränssnittet för att bevaka elförbrukningen. Kontrollera alltid med din leverantör att just deras produkt är kompatibel med det här gränssnittet innan du köper. Tänk också på att det inte är säkert att utrustning inköpt till äldre elmätare fungerar med den nya gränssnittsstandarden.

Hur kommunicerar de nya mätarna?

Den nya generationens fjärravlästa elmätare kommunicerar (precis som din mobiltelefon) genom 4G-nätet. Frekvensen som används är 800 MHz och kommunikationen sker två gånger per dygn när mätvärdena skickas.

Hur säkerställer Kraftringen att arbetet är utfört på rätt sätt?

Varje tekniker kontrollerar sitt eget arbete enligt gällande elsäkerhetsanvisningar. Utöver detta genomförs kontinuerliga stickprov, så kallade kvalitetskontroller, av våra underentreprenörer ONE Nordic och OneCo.

Om vi besöker dig för kvalitetskontroll efter mätarbytet får du en avisering via sms som talar om att vi kommer.

Kan jag välja att få information om mätarbytet digitalt?

Vi vill minska mängden pappersutskick för miljöns skull. Har vi redan digitala kontaktuppgifter till dig kommer du därför att få information om mätarbytet antingen via e-post eller sms. Gå gärna in på Mitt Kraftringen och dubbelkolla att uppgifterna stämmer.

Har du fått information om mätarbytet via pappersutskick? På Mitt Kraftringen fyller du enkelt i e-post och telefonnummer så att du får framtida utskick digitalt istället. Enkelt, smidigt och bättre för miljön!

Hur vet jag att min nya mätare mäter rätt?

De nya elmätarna uppfyller de svenska funktionskraven på elmätare samt följer de lagar och regler som är aktuella för mätning av konsumenters elförbrukning. Närmare bestämt är de MID-godkända, dvs de följer EG-direktivet om mätinstrument och är kontrollerade i fabrik, samt CE-märkta. (Läs vidare på SWEDAC:s hemsida "swedac.se" kring STAFS 2016:4 om mätare för aktiv elenergi).

Samtliga våra elmätare som nyttjas för mätning av konsumenters elförbrukning omfattas av ELSA-stickprovskontroller (enligt STAFS 2009:8 för återkommande kontroll). Detta innebär att man säkerställer att mätarna mäter korrekt under sin livslängd. Det nationella stickprovet - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Kraftringen jobbar löpande med kvalitetssäkring och vid behov kontrolleras mätarna i ett ackrediterat provningslaboratorium för att säkerställa att mätarna mäter korrekt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon