I ständig beredskap om vädret slår till

Vi på Kraftringen Nät har i uppdrag att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer. För att trygga elleveransen gör vi därför löpande stora investeringar i elnäten. Samtidigt har vi alltid beredskap för att säkerställa att elleveranserna fungerar som de skall.

Tiden mellan oktober och mars kallas i energibranschen för stormperioden. Då är väderomställningarna i regel hårdare, risken för att drabbas av fler oväder eller stormar är större, precis som nederbördsmängderna.

På Kraftringen Nät har vi alltid, året runt, driftpersonal i beredskap för att se till så att elleveransen fungerar som den ska. Under stormperioden kan vi utöka beredskapen ytterligare i samband med störningar av olika slag.

Detta gör vi för att trygga din elförsörjning

Krysse.jpg- Vi är särskilt uppmärksamma på förändringar i väderlek under stormperioden, och beredda på att förändringar kan ske snabbare än under sommarperioden, berättar Krzysztof Lukaszewicz, underhållsingenjör på Kraftringen Nät.

Sedan oktober har det varit en del oväder och stormar som dragit fram över Kraftringens nätområden. De som märkts mest är ovädret Babet i oktober, snöovädret i början av januari och översvämningarna vid Ringsjön, i Hörby och längs Kävlingeån i januari-februari.

Nätstation_översvämmning_4.jpg

Vad händer då när man ser att ett oväder eller en storm är på ingång?

- Innan en storm drar in går vår driftorganisation in i ett högre beredskapsläge och fler montörer och fler vakthavande ingenjörer sätts i beredskap, berättar Krzysztof Lukaszewicz.

- Vid en större storm eller, som vi kallar det, storstörning, går också Kraftringens storstörningsorganisation igång, där fler yrkeskategorier sätts i beredskap.

Om avbrott sker gör driftsorganisationen på Kraftringen Nät de fjärrkopplingar som behöver göras för att minimera omfattningen. Det går inte att skicka ut medarbetare i en storm om det inte är säkert för dem att ta sig fram och arbeta. Så fort vindarna lagt sig och det är säkert att ge sig ut sker sedan patrulleringar och reparationsarbete.

Gran_över_ledning_2.jpg- Det kan handla om att ta bort träd som fallit över elledningar, byta ut knäckta elstolpar och reparera de fel som uppstått till följd av ovädret. Materialet vi använder vid en storm finns i särskilda lager som innehåller allt från transformatorer och ledningsmaterial till eltejprullar, säger Krzysztof.

Året runt gör vi på Kraftringen Nät tillsyn av elnätet. Då kontrollerar vi att stolpar, kabelskåp, jordtag, nätstationer, fördelningsstationer och ledningar fungerar som de skall. Utifrån tillsynskontrollerna bedömer vi också behovet av förebyggande åtgärder eller investeringar.

- Vi är alltid igång. Vi jobbar för fullt med att regelbundet underhålla elnäten, förstärka och bygga ut dem, för att möta de behov som finns eller kommer. Och samtidigt är vi alltid beredda i händelse av ett oväder eller en storm. Det viktigaste för oss är att jobba för att elleveranserna skall fungera så bra som möjligt. Och om det blir avbrott – att kunderna får tillbaka sin ström så fort som möjligt, avslutar Krzysztof Lukaszewicz.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon