Har du egen produktionsanläggning och upplever problem med anslutningen till elnätet?

Producerar du el inom din fastighet? Det kan vara batterilager, solceller eller vindkraftverk? Fungerar inte anslutningen till elnätet som den ska? ? Det kan till exempel vara att växelriktaren larmar eller stängs av. Här berättar vi vad du kan göra och vem du ska vända dig till.

Som nätbolag ansvarar vi för en god leverans av el, via kabeln som kommer från kabelskåpet eller stationen utanför din fastighet, fram till första anslutningspunkten i din anläggning (detta är oftast ett fasadmätarskåp eller en mätartavla inomhus). Spänningsnivån ska ligga mellan 207 och 253 V vid överlämningspunkten som kallas anslutningspunkt. Se bild nedan. 

Gör så här vid problem med anslutning till elnätet:

Börja med att läsa av din elmätare (se bild längre ner på sidan). Tryck på den färgade knappen på framsidan av mätaren. Gör flera och korta på varandra tryckningar tills du ser spänningsvärdet som avslutas på V. Kontrollera tre värden, ett värde för varje fas (se bilder till nedan).Beroende på vad sifforna visar ska du antingen kontakta oss på Kraftringen eller den som levererat din produktionsanläggning alternativt en auktoriserad elinstallatör.

Alternativ 1: Kontakta Kraftringen om spänningen är lägre än 207 eller högre än 253 V.
I detta fall är det oss på Kraftringen du ska kontakta. Det gör du genom att ta en bild av det aktuella värdet för respektive fas och mejla det till: kundservice@kraftringen.se. Ange: "Elkvalitetsproblem" i ämnesraden.

Alternativ 2: Kontakta leverantör/elinstallatör omspänningen ligger mellan 207 - 253 V.
Din leverantör/elinstallatör behöver göra kontroller av produktionsanläggningen. Om problemet trots detta skulle kvarstå behöver din leverantör/elinstallatör dokumentera detta enligt checklistan längre ner på sidan och mejla dokumentationen, inkl. foto, till: kundservice@kraftringen.se. Ange: "Elkvalitetsproblem" i ämnesraden.


När komplett anmälan om elkvalitetsproblem inkommit från er påbörjar vi på Kraftringen Nät den tekniska utredningen. Om utredningen visar att den distribuerade elen är av god kvalitet får ni svar om detta och ärendet avslutas.
 
Om utredning visar på möjligt fel i den distribuerade elen så kan mätutrustning för kontroll installeras hos er. Insamlade data kommer därefter att analyseras av nätbolagets ingenjörer. Visar analysen att den distribuerade elen trots allt är av god kvalitet kommer vi att ge återkoppling om detta.

Visar analysen att den distribuerade elen är av icke god kvalitet kommer vi att delge dig och din leverantör/elinstallatör vilka åtgärder vi på Kraftringen Nät kommer att genomföra samt en tidsplan för utförandet av detta.

Din elmätare kan till exempel sitta i källaren eller i ett elskåp på husfasaden. Mätaren har vanligtvis en röd eller grön knapp mitt fram. Det är denna knapp du ska trycka på för att få fram dina mätvärden.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon