Snabbare och bättre med digital avbrottsinformation

Sedan årsskiftet 2024 aviserar vi digitalt om planerade avbrott.

Elavbrott kan kategoriseras i två olika kategorier; planerade avbrott och oplanerade avbrott. De planerade avbrotten sker i samband med arbeten på elnätet, när man behöver bryta strömmen för att till exempel reparera eller underhålla elnätet.

De oplanerade avbrotten, eller de akuta strömavbrotten, kan till exempel ske i samband med att ett träd välter över en ledning i samband med en storm eller när en kabel grävs av. De avbrotten sker plötsligt och utan förvarning, både för oss och våra kunder.

Avbrottsinformation vid planerade strömavbrott

Avbrottsinformation till våra kunder i samband med de planerade avbrotten är ett lagkrav. Sedan årsskiftet skickas aviseringar om planerade avbrott digitalt till alla Kraftringen Näts nätkunder, förutsatt att kunden lämnat uppgifter om mobiltelefonnummer och/eller e-postadress. För de kunder som inte lämnat in dessa uppgifter kommer information om planerade avbrott fortsatt via brev.

- Genom att vi skickar aviseringar om planerade avbrott på digital väg, via sms eller mail, går det betydligt snabbare och servicen till våra kunder blir bättre. Om avbrottet behöver ställas in och tidpunkten för avbrottet behöver flyttas, kan vi nå kunderna snabbare med digital avisering. Dessutom är det betydligt bättre för miljön med mindre pappersanvändning, berättar Linnea Lindberg, projektledare för Projekt Avbrottsinformation.

Så funkar det:

  • Vid ett planerat strömavbrott får du ett meddelande av Kraftringen Nät, antingen via sms eller via mail. Meddelandet innehåller information om den adress och anläggnings-id som berörs av avbrottet och när strömavbrottet är planerat att genomföras.

  • Vid eventuella förändringar, t ex om avbrottet behöver ställas in och flyttas till ett annat tillfälle, så får du uppdaterad information via sms eller mejl. Denna service kan man inte få om uppgifter om mobiltelefonnummer och/eller e-postadress saknas.

Uppdatera dina kontaktuppgifter här!

Avbrottskartan för de senaste uppdateringarna

När ett avbrott inträffar kan du hålla dig uppdaterad med den senaste informationen via Avbrottskartan. Här kan du se när strömavbrottet inträffade, aktuell status samt prognos för när avbrottet väntas kunna vara avhjälpt.

I den här nyheten kan du läsa mer om vår digitala avbrottsinformation.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon