Senaste nytt om energimarknaden

Marie_liljewall_3.jpg

Få full energikoll med Marie

Marie Liljewall är vår energiexpert som varje måndag summerar veckan som gått och presenterar sina rekommendationer för nästkommande sju dagar.
Det är högaktuell information för dig som har ett Timprisavtal eller som på annat sätt vill få full kontroll på vad som påverkar energikostnaderna.

Rekommendationer för vecka 20 (12 - 18 maj)

Skiftande väder med lediga dagar mitt i veckan gjorde att förra veckans priser hoppade mellan låga och höga värden, ofta med riktigt låga priser dagtid när det varit mycket sol.

Innevarande vecka inleds fortsatt soligt och med högre temperaturer än normalt. Priserna under veckans inledning har varit väldigt låga under dagtid.

Snösmältningen pressar på vattenkraften vilket gör att priset på elbörsen faller ner mot noll soliga dagar, detta trots relativt omfattande underhållsarbeten som begränsat elproduktionen i kärnkraftverk i både Sverige och Finland.

Kärnkraftskapaciteten i Norden ligger nu på 68 procent. Den årliga revisionen av Olkiluoto 3 (Finland) har förlängts till 14 maj. Även Forsmark 2 (Sverige) och Olkiluoto 1 (Finland)är i årlig revision.

Väderprognoserna visar på fortsatt varmt och torrt väder under innevarande vecka, men under nästa vecka ser vi en utveckling mot mer ostadigt väder. Det torra väderläget gör att det just nu är ett underskott av snö och vatten i de nordiska magasinsområdena vilket verkar prishöjande på fastprisavtal på el.  

Vi tror på sidledes priser under veckans inledning på elbörsen med samma dygnprofil som vi sett de senaste dagarna. Fortsatt jämna priser på nätterna, höga ”prispucklar” på morgon och kväll och pris nära noll mitt på dagen. För kunder med timpris som är vana att flytta elanvändning till nätterna är det viktigt att under dessa veckor med stora prisskillnader i stället försöka göra lite tvärtom – om möjligt flytta användning till dagtid för att fånga timmarna med överskott av väderberoende kraftproduktion. 

Gällande utvecklingen på fastprisavtal har priset stigit sedan förra veckan och vi tror på stigande pris under veckan. 

För den som vill ha god kontroll över sina elkostnader har Kraftringen Energi ett mycket fördelaktigt 1-årigt fastprisavtal. Jämför gärna vårt erbjudande på oberoende prisjämförelsetjänsten elpriskollen.se.

Detta hände under april månad

Det har varit stora prisrörelser i elpriserna under månaden. Månadspriset för april blev ungefär samma som under mars 2024 men lägre än april 2023.

Väder
Det är inte för inte som man talar om aprilväder. Årets april bjöd precis som man kan förvänta sig på omväxlande vårväder med såväl soliga och varma dagar som bakslag med snöfall och kyla.

Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet och lokalt i Norrland blev det temperaturer under -30°C, något som inte upplevts på decennier i april månad. Vid några stationer i Götaland anlände däremot sommaren rekordtidigt. 

Den kalla inledningen följdes av en period då det var varmare än normalt i hela landet. Värmen medförde att våren avancerade norrut, och den 9:e april hade våren anlänt till hela landet förutom nordligaste Norrland och fjällen. Total sett blev det en månad med normala månadsmedeltemperaturer i Götaland, medan övriga landet hade något lägre temperaturer än normalt. Störst var avvikelsen i norra Norrland där månadsmedeltemperaturen lokalt var 2 - 3 grader kallare än normalt för årstiden. 

I stora delar av landet blev det en blöt månad. Mest utmärkande är ett stråk över norra Götaland där det uppmättes mycket mer nederbörd än normalt för årstiden, lokalt upp till tre gånger så mycket som normalt. Det blev några riktigt blåsiga dagar under april i samband med lågtryckpassager. I södra Sverige var det blåsigare än normalt medan det i landets norra delar däremot var något mindre vind i april än normalt.

Blandade priser
Det har varit stor spridning på timpriserna under månaden. Under ett fåtal timmar har priset varit uppe i över 2 kronor per kilowattimme men generellt har priserna på elbörsen varierat mellan 0,5 – 1 krona per kilowattimme under april. Negativa priser har förekommit vid ett flertal tillfällen, ett nytt lägsta timpris observerades på eftermiddagen den blåsiga men soliga söndagen 14:e april med ett pris på -64 öre under en enskild timme. Den ökande solproduktionen i både Sverige och våra grannländer leder till nya prismönster med kraftiga ”prispucklar” under tidig morgon och tidig kväll medan priset även mitt på dagen kan falla till väldigt låga eller negativa nivåer beroende på veckodag och vind. 

Basproduktionen bestämmer priset; vindkraft, kärnkraft och vattenkraft.
Kärnkraftsproduktionen har sjunkit succesivt under månaden för att vid månadens slut ligga under 60 %. Säsongen för årligt underhåll är i gång och tyvärr är det förseningar på flera av de pågående arbetena. Förhoppningsvis räknas förseningarna i dagar och eventuellt veckor, inga signaler har kommit om mer allvarliga problem som skulle kunna leda till mer kraftiga förseningar. För närvarande är Oskarshamn 3 (planerat tillbaka 7:e maj), Forsmark 2 (planerat tillbaka 18:e maj) Olkiluoto 2 (planerat tillbaka 8:e maj), Olkiluoto 3 (planerat tillbaka 10:e maj) ute för underhållsarbeten.

Råvaror
Elhandelsavtal med fast pris har ökat i pris under månaden, anledningen till det är stigande priser på kol, gas och utsläppsrätter som ökar produktionskostnaderna för el på kontinenten. En anledning är oro för en ytterligare förvärrad situation i Mellanöstern.

Sjunkande priser att vänta under maj
I takt med att uppvärmningsbehovet klingar av i hela landet sjunker efterfrågan på el. Det är också en hel del snö som ska smälta som periodvis kommer att sätta stor press på elproduktionen i vattenkraftverken.

Vi tror att nuvarande prisprofil fortsätter under maj med höga priser på morgon och tidig kväll, låga priser mitt och dagen och frekvent förekommande negativa priser på helger och soliga, blåsiga dagar. 

För kunder med timprisavtal gäller det som alltid att vara aktiv och följa marknaden dagligen. Genom att ha koll på timpriserna och flytta elanvändningen under dygnet går det att dra fördel av sitt timprisavtal.

Import/Export
För närvarande (4:e april) exporterar Sverige ungefär 3700 MW effekt till våra grannländer. Vill du veta mer om hur elen flödar inom och mellan länderna som Sverige har förbindelser till? Om du följer länken kommer du till Svenska Kraftnäts webbplats Kontrollrummet med ständigt uppdaterad statistik.

*Elpriserna sätts på den nordiska elmarknaden Nord Pool bl.a. för elområde SE4. Till dessa elpriser tillkommer olika avgifter, elskatt, moms och elnätsrelaterade kostnader.

Vi gör en återblick på energiåret 2023

Våra energiexperter Mårten och Marie tar oss med på spännande tillbakablick på energiåret som precis passerat. 

play ikon

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

Information från Kraftringen Energi AB (elhandel).

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon