Elhandelsavtal: Rörligt elpris

Rekommenderas dig som vill ha ett elpris som följer marknaden. Är generellt sett billigare än fast pris. I avtalet ingår el från fossilfri elproduktion.

 Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare.

Ibland går priserna upp och ibland ner, men sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Vanligtvis är rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar. Hos oss är vårt rörliga elpris löpande utan bindningstid. Se våra avtalsvillkor för elhandel här

En jämförelse av vårt rörliga pris i förhållande till utvalda konkurrenter

Informationen nedan är hämtad från Elpriskollen, en myndighetskontrollerad webbplats. Tänk på att spotpriset ändras för var timme, här jämför vi endast de delar i timpris avtal som är oberoende av spotprisets fluktuationer.

Tabellen baseras på en anläggning med 15 000 kWh i årsförbrukning. Detta är ett exempel. Samtliga bolag har ett grundpris på 78,06 öre/kWh inklusive moms.

Bolag Totalt kostnad inklusive moms (öre/kWh) Totalt kostnad (SEK/år)** Fast avgift per år (SEK) Fast avgift inklusive moms (öre/kWh)* Fast påslag inklusive moms (öre/kWh) Rörligt påslag inklusive moms (öre/kWh)
Kraftringen 94,85 14 228 540 3,60 4,88 8,31
Fortum 96,62 14 493 828 5,52 2,50 10,54
E.ON 97,94 14 691 480 3,20 7,50 9,18
Vattenfall 101,05 15 158 540 3,60 10,50 8,89
Bixia 96,98 14 547 468 3,12 5,00 10,80
Skellefteå Kraft 99,95 14 993 588 3,92 7,50 10,48

Priserna Ovan är uppdaterade per 2024-05-28.

*Här har vi tagit den totala fasta avgiften per år och fördelat på 15 000 kWh

**Baseras på en årsförbrukning på 15 000 kWh

Så beräknas priset:
Ett rörligt elpris ändras månadsvis och sätts först i efterskott när leveransmånaden är slut. Priset består av ett månadsmedelpris från elbörsen Nordpool och en volymkostnad som uppstår beroende på att kunder vanligen använder mer el på dyrare timmar och mindre el på billigare timmar.

Utöver det rörliga inköpspriset för el tillkommer kostnader för anskaffningskostnader (bl.a. myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och elbörsen Nordpool), ursprungsgarantier samt elcertifikat. Dessa avgifter ändras varje månad. Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon