Hur matchas rätt timme med rätt pris när jag har timpris?

Det finns flera automatiska flöden av meddelanden och prisuppgifter mellan elmarknadens parter som inte alltid är helt enkelt att förstå. Flera av dem har sin grund i förekomsten av normaltid (alltid vintertid) och aktuell tid som är vintertid på vintern och sommartid på sommaren. Under vintertid är alltså normaltid och aktuell tid lika.

Mätning
Mätning av elanvändning görs av elnätsägaren och värden skickas till olika aktörer som avräkning och fakturering. Detta gör i enlighet med lagstiftning alltid i normaltid.

Elhandelspriser på Nord Pool
Marknadsplatsen Nord Pool använder inte normaltid utan presenterar timpriserna efter aktuell tid, det vill säga i vintertid på vintern och i sommartid på sommaren

Presentation
Under Mitt Kraftringen/Min Energi, fliken ”Förbrukning” kan man välja period och även välja om man vill komplettera med timpris för historiska händelser. Det som presenteras är mätvärdena så som elnätsvärden hanteras, skickas och debiteras det vill säga i normaltid. Detta får som konsekvens att under sommartid är såväl presenterad förbrukning som timpris förskjutet en timme. Det innebär att den verkliga/upplevda timmen, det som står på klockan, kommer att presentas med en tidsstämpel en timme tidigare.


Ett exempel:

Kunden A förbrukar el klockan 04-05 i aktuell tid = sommartid. Priset som kunden förväntar sig används är det som NordPool presenterar som klockan 04 - 05 i aktuell tid = sommartid.

Förbrukningen kommer dock att visas som klockan 03 - 04 i normaltid på våra kundsidor eftersom de värdena på hämtas från systemet som alltid är i normaltid. Det viktiga att få med sig är att faktureringen blir rätt – rätt timme matchas med rätt pris. När man lägger in timpriserna tar systemet automatiskt hänsyn till att det är olika tidsformat på priser och förbrukningsdata.

Fakturering av timvärden och timpriser
Först och främst kan vi konstatera att vi fakturerar kunder korrekt belopp utifrån förbrukning och timpris. Dock så blir fakturorna för mars-oktober påverkade av att faktureringen använder normaltid. En kund som själv följer upp sin förbrukning och pris i aktuell tid kan ha svårt att hänga med och riskerar att få fram en månadskostnad som inte stämmer exakt överens med priset på sin erhållna faktura. Allt timmar faktureras till rätt pris, men vilka timmar som summeras och hamnar på vilken faktura kan upplevas som komplext och resultera i oro över om man blivit felfakturerad.

Fakturorna baseras på följande innehåll på grund av att faktureringen måste omfatta korrekt antal timmar i en månad. På fakturas visas ett genomsnittligt pris för alla timmars kostnad. Under 2023 väntas en systemutveckling komma på plats som gör att systemet hanterar antalet timmar på ett annat sätt som upplevs som med självklart.

Tills vidare gäller följande:

  • Mars: Alla timmar i mars plus första timmen i april. En timme har ”försvunnit” i bytet till sommartid, för att få ihop rätt antal timmar adderas första timmen i kommande månaden (rätt förbrukning till rätt pris läggs till i beräkningen)

  • April-september: Alla timmarna i månaden förutom den första timmen (den ingick i föregående månads beräkning) samt första timmen i efterföljande månad för att få ihop rätt antal timmar.

  • Oktober: Alla timmarna i månaden förutom den första timmen (den ingick i september månads beräkning). En timme har tillkommit i bytet till normaltid och antalet timmar blir korrekt.

·       November-februari: Alla timmar i månaden.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon