Elhandelsavtal: El från trakten

 Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el under timmar när den är billigare.

Rekommenderas dig som vill ha ett rörligt elpris som följer marknadens prissvängningar. I avtalet ingår alltid el från förnybar produktion. Ett utmärkt alternativ för dig som vill välja lokalproducerad, skånsk el.

Elen i det här avtalet produceras i ditt geografiska närområde och kommer från biomassa, vind och sol. Produktionen kommer bland annat från Örtoftaverket på slätten utanför Eslöv och från vår solpark i Forsby söder om Klippan.

När du väljer El från trakten bidrar också till att gynna arbetstillfällen för dina grannar och medmänniskor. Eftersom Kraftringen är kommunägt går överskottet från intäkterna dessutom till välgörande lokala initiativ.

Vanligtvis är ett rörligt elpris som lägst under vår och sommar för att sedan bli högre under höst och vinter då elanvändningen ökar. Sett över en längre tidsperiod brukar ett rörligt elpris bli billigare än ett fastprisavtal. Avtalet är löpande utan bindningstid.

Så beräknas priset:
Elpriset utgörs av ett för leveransmånaden volymvägt månadsmedelpris, priset sätts inte förrän leveransmånaden är slut. Ett volymvägt pris skapas genom att vi beräknar inköpskostnaden som vi som elleverantör har för att köpa in el till dig som kund på elbörsen. Elpriset inkluderar också anskaffningskostnader (bl.a. myndighetsavgifter till Svenska Kraftnät och avgifter för att handla på elbörsen Nordpool), ursprungsgarantier från lokala elproducenter samt elcertifikat.

Till elpriset tillkommer avtalat påslag, månadsavgift samt moms. Priset för El från Trakten är lite högre än vårt vanliga rörliga elpris, för att vi tror att du liksom vi vill gynna lokal elproduktion och stötta initiativ inom biologisk mångfald och folkhälsa.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon