Nu finns biogasen i centrala Lund!

Kraftringen och Lunds kommun samarbetar nu för att erbjuda ledningsburen biogas på Mårtenstorget och längs Östra Mårtensgatan i Lund. Detta innebär att du som bor och verkar i området får tillgång till biogas via fasta installationer - en chans att slippa gasol, bra för både klimatet och arbetsmiljön!

En levande och hållbar innerstad

Användningsområdena är många. Biogas kan förlänga säsongen med flera månader på uteserveringen och skapa inbjudande miljöer med brasor och flamdekorationer. Att ersätta gasol med biogas i restaurangkök och på uteservering är en klimatinsats - och kan dessutom ge biogasmärkning i White Guide.

Biogas jämfört med propan

Biogas, det vill säga grundämnet metan, levereras hela vägen till användnings­stället via Kraftringens gasnät. Det innebär flera fördelar jäm­fört med den nuvarande gashanteringen. Propan, eller gasol som det också är känt som, levereras på gasflaskor och måste han­teras manuellt. Det innebär såväl transporter av farligt gods i centrala delar av staden som tunga lyft för personalen. Propan, som är en fossil gas, innebär dessutom betydligt större klimat­påverkan än den förnybara biogasen. Eftersom din värmare eller spis får sin biogas direkt från nätet slipper du också förluster med till exempel byten av gasflaskor som inte är helt tomma.

Prisexempel

Biogas handlas, precis som el, på en konkurrensutsatt marknad. Du har en leverantör som står för överföringen och en annan för gashandeln. Prismässigt står sig biogas mycket väl mot propan. Vi hjälper dig gärna med konkreta räkneexempel för just din verksamhet men för en exempelkund med en förbrukning på 20 000 kWh hade det genomsnittliga gaspriset för 2019 blivit 85,4 öre/kWh. Det hade motsvarat ett pris på 11 kr för energimängden som motsvarar 1 kg propan. Siffrorna baseras på snittsiffror från helåret 2019 och gäller leveranser från Kraftringen Energi respektive Kraftringen Nät AB.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon