Gasnätsprislista tariff A-flex

Giltig från och med 1 oktober 2022

Tillämpningsbestämmelser kategori A-flex

Installerad effekt för anläggningen skall vara minst 70 MW.

Fast avgift

En fast avgift tas ut varje månad, oavsett förbrukning.

Abonnemangsavgift

Kunden bokar ett maximalt effektbehov, som ska motsvara det högsta behov kunden har. För detta utgår en abonnemangsavgift (Abonnemangsavgift Sommar/Vinter). Då kunden beställt ett maximalt effektbehov, kan olika produkter för önskad effekt bokas inom det maximala effektbehovet. Det maximala effektbehovet ska beställas inför varje säsong (vinter/sommar) som kunden planerar att förbruka gas. Vinterperioden sträcker sig från oktober till april och sommarperioden från maj till september. Avgifterna för de båda perioderna visas i prislistan och beställningen ska göras via Swedegas bokningsplattform senast kl. 18:00, fem vardagar innan produkten ska träda i kraft. Beställningen av det maximala kapacitetsbehovet är bindande.

Effektavgift

Produkterna som kan bokas är:

  • Årsprodukt
  • Vinterprodukter (Vinter 1-3)
  • Sommarprodukt
  • Månadsprodukter
  • Dygnsprodukter

Det går inte att boka effekt som överskrider det maximala effektbehovet (Abonnemangsavgift Sommar/Vinter).

Om uttagen dygnsmedeleffekt överskrider summan av de bokade produkterna, debiteras överuttagen enligt avsnitt Överuttagsavgift nedan.

Överföringsavgift

Debitering sker månadsvis i efterskott och baseras på uppmätta värden (MWh)

Överuttagsavgift

Det finns två typer av överuttagsavgifter, den ena tillämpas om uttagen effekt är över och den andra inom maximalt effektbehov för aktuell säsong, vinter respektive sommar.

Överuttag inom effektbehovet sker då uttagen dygnsmedeleffekt (kW) överstiger de bokade effektprodukterna, men är inom maximalt effektbehov för aktuell säsong. Kostnaden för det första överuttaget motsvarar två gånger priset för en dygnsprodukt. Det andra överuttaget kostar fyra gånger en dygnsprodukt och från det tredje överuttaget kostar det sex gånger en dygnsprodukt.

Kostnaden för det första överuttaget utöver maximalt effektbehov motsvarar fyra gånger en dygnsprodukt, andra åtta och från och med det tredje överuttaget räknas 12 gånger en dygnsprodukt.

Prislistor

Samtliga priser är exklusive moms.

Prislista fr.o.m. 2022-10-01
Kategori

Fast avgift
(kr/månad)

Abonnemangsavgift
Vinter (okt-april)

Abonnemangsavgift
Sommar (maj-sept)

Överföringsavgift
(kr/MWh)

A-flex 5 000 1505 kr *
√ maximalt effektbehov
375 kr *
√ maximalt effektbehov
0,92
Produkt för bokning av effekt

Giltighetstid

kr per kW per månad

År 1 okt - 30 sept 20,26
Vinter 1 1 okt - 30 april 27,79
Vinter 2 1 nov - 31 mars 31,61
Vinter 3 1 dec - 28 feb 40,52
Sommar 1 maj - 30 sept 9,73
Månad Första till sista gasdygnet i respektive månad Se separat tabell
Dygn Ett gasdygn Se separat tabell
Månad

Månadsavgift kr per kW, månad

Dygnsavgift kr per kW, dygn

Oktober 26,75 2,42
November 29,18 2,72
December 41,33 3,73
Januari 43,77 3,95
Februari 48,63 4,86
Mars 34,04 3,07
April 21,88 2,04
Maj 12,16 1,10
Juni 10,94 1,02
Julil 10,94 0,99
Augusti 10,94 0,99
September 13,37 1,25
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon