Energiskatt biogas

För att uppfylla Skatteverkets krav fakturerar vi energi- och koldioxidskatten till dig

Tidigare har du kunnat få återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på biogas och biogasol som du har förbrukat för uppvärmning, exempelvis när du värmer upp ugnar eller fastigheter.

För närvarande är situationen gällande skattebefrielse för biogas oklar. Läs mer här: Skatt på biogas efter juridisk dom i EU | Kraftringen

Aktuell information om energiskatter och hur eventuell återbetalning går till kan du alltid hitta på Skatteverkets webbplats.

Uppdatering 19 dec 2023
Vi väntar fortfarande på besked från EU-kommissionen i frågan. I samtal med statssekreterare Carolina Lindholm (Finansdepartementet) häromdagen konstaterade hon att det är angeläget att skattebefrielsen kan återinföras så snart som möjligt. Regeringen har löpande kontakt med Kommissionen som arbetar med ärendet.

Tidigare under hösten var beskedet från Kommissionen att processen kan gå något snabbare än normalt. Nu ser det dock ut att dra ut ytterligare på tiden och ett utkast till beslut kan komma tidigast i början av nästa år. Regeringen har tagit ytterligare kontakter med Kommissionen på politisk nivå för att påtala vikten av att ärendet prioriteras högt. Bland annat har Sveriges ambassadör Torbjörn Haak träffat sin motsvarighet på DG Competition i frågan. Det planeras även för ett möte mellan finansminister Elisabeth Svantesson och Kommissionär Margarethe Vestager i frågan.

Det är naturligtvis frustrerande för hela branschen att ärendet hos Kommissionen drar ut på tiden. Energigas Sverige fortsätter att hålla löpande kontakt med Regeringskansliet, både med statssekreterare och tjänstemän, och vi kommer självklart höra av oss till er så fort det händer något nytt.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon