Återvunnen värme – var med och bidra till en mer hållbar framtid

Visste du att Kraftringens fjärrvärmeproduktion är helt förnybar, och dessutom även delvis baserad på återvunnen energi? Vi har gjort en enorm resa i vårt hållbarhetsarbete och fast vi har åstadkommit massor är vi på inget sätt färdiga. Det finns - och kommer alltid att finnas - mer som kan göras för en mer hållbar framtid! Ett bra exempel på detta är att minska förekomsten av outnyttjad överskottsvärme i samhället. Om ditt företag genererar ett värmeöverskott kan det vara så att ni sitter på en outnyttjad resurs som kan återvinnas i fjärrvärmenätet. I så fall kan ni få en extra intäkt för värmeöverskottet, samtidigt som ni gör en god gärning för miljön.

Redan år 2006 anslöt sig den första leverantören av återvunnen värme till vårt fjärrvärmenät. Sedan dess har flertalet företag anslutit sig och vi ser fram mot att välkomna ännu fler som du, som vill dra nytta av fjärrvärmens många fördelar. Världen behöver fler miljöhjältar. Tillsammans med dem minskar vi nu våra och samhällets miljöpåverkan. Vi tror på en framtid där denna typ av lösningar kommer att bli ett ännu mer betydelsefullt inslag i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Faktum är att vi för tillfället håller på att bygga världens största lågtempererade fjärrvärmenät i nordöstra Lund. Det kommer uteslutande att förses med återvunnen energi från de omkringliggande forskningsanläggningarna.

Kraftringen erbjuder:

  • Allt från bygglov till design och entreprenad.
  • Anslutning till nät.
  • En hållbar och lönsam utveckling, både för ditt företag och för samhället.

Kontakta oss idag för att prata om era förutsättningar att bli en leverantör av värme.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon