Arbetspaket 3: Utveckling av affärsmodeller för förbättrade kundincitament för styrning mot energisystemnytta

I projektet kommer en övergripande affärsmodell för hela systemet att tas fram och utvärderas. Affärsmodellens syfte är att förändra parternas beteende för att uppnå största möjliga nytta för energisystemet utan att försämra kvaliteten i vare sig leverans eller kundupplevelse.

För att uppnå detta krävs att både energibolaget och kunden/prosumenten känner att de har något att vinna på att använda plattformen. Affärsmodellen kommer därför att tas fram i nära samarbete mellan kund, energibolag och systemleverantör.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon