e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi

I projektet e-Flex – digital plattform för handel och styrning av energi testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mer robust. Kärnan är utvecklingen av en digital plattform där energi köps och säljs. Både fjärrvärme, fjärrkyla och eleffekt kommer att handlas på plattformen.

Om projektet

Målsättningen med projektet är att skapa ett flexiblare energisystem genom en ökad samverkan mellan energibolag och fastighetsägare. Många fastighetsägare sitter på en outnyttjad resurs i form av spillvärme, som kan komma till nytta i det överliggande energisystemet. Likaså kan fastighetsägare bidra genom att vara flexibla i när de använder värme, el och kyla.

Vinsten för energibolaget är att energisystemen avlastas vid tidpunkter då efterfrågan är hög. Det ger ett mer klimatsmart och robust energisystem. Fastighetsägarna å sin sida får en ökad möjlighet att samoptimera sin värme-, kyla- och elanvändning och kan minska sina energikostnader. När de kan styra sin energianläggning innebär det att de kan minska sin klimatpåverkan och stärka sin gröna profil.

Under projektperioden utvecklas och testas plattformen på ett antal fastigheter på Lunds sjukhusområde. När projektet är slut hoppas vi ha fått fram ett säkert och replikerbart digitalt verktyg för handel av energi som kan kommersialiseras och spridas, både i mindre skala och på stadsnivå.

Partners

Projektet har ett brett partnerskap med olika typer av organisationer; en region, ett kommunägt energibolag, ett universitet, ett forskningsinstitut, en teknikleverantör och en klusterorganisation.

e-flex_partners_ny.png

Projektet finansieras av ingående partners och Energimyndigheten.

play ikon

e-Flex - projektpresentation

På den här sidan visar vi en inbäddad video. För att du ska få se videon måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon