Skaffa solceller till ert företag

Solceller är en smart investering, både ekonomiskt och miljömässigt. När det gäller energiförsörjning finns det inte mycket som är bättre: Solen finns i överflöd och är en oändlig resurs. Med en solcellsanläggning kan ni tidvis bli helt självförsörjande på el. Dessutom kan ni få ett överskott som ni kan sälja – och därmed få en ännu bättre avkastning på er investering. Att investera i solceller är en tydlig signal att ert företag aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

Är solceller rätt för er? 8 faktorer som avgör:

  • Äger ni fastigheten?
  • Är ert elbehov störst under dagen?
  • Skicket på taket
  • Lutning på taket
  • Skugga och väderstreck
  • Takyta
  • Budget
  • Huvudsäkring på fastigheten

Hur mycket kostar en solcellsanläggning?

De initiala kostnaderna beror framför allt på anläggningens storlek även om det finns fler faktorer.

Ett riktmärke från Energimyndigheten (Solelkalkylen) är att genomsnittskostnaden för en anläggning större än 50 kW ligger på mellan 9 000 - 11 6000 kr per installerat kW (exkl. moms). Med detta inköpspris kan man räkna med att, över tid, producera el för 35 - 45 öre per kWh.

När solcellerna väl är installerade minskar era löpande utgifter för el. Under årets sommarmånader är det möjligt att anläggningen producerar ett överskott. Detta överskott kan ni sedan sälja till valfritt energibolag. Som företag har ni rätt till skattereduktion på 60 öre per kWh om huvudsäkring under 100 A.

Sänkta elkostnader och intäkter från överskottsproduktionen kan tillsammans ge en årlig avkastning som motsvarar 6–8 % av vad det inledningsvis kostar att köpa solceller. Med dagens elpriser kan investeringen betala sig på mindre än 10 år. Med en garanterad livslängd på minst 25 år är det en mycket bra investering.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon