Energideklarationer

Är det dags att energideklarera? Vi på Kraftringen har erfarna och certifierade kartläggare som effektivt utför energideklarationen som uppfyller Boverkets krav.

Varför ska vi göra en energideklaration?

Sedan 2012 har Boverket infört att man ska energideklararera vart 10:e år. En energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i en byggnad när fastigheten används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Deklarationen kan då användas för att jämföra olika byggnader mot varandra. Även vid nybyggnation behöver man upprätta en energideklaration. 

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Som byggnadsägare kan ni spara pengar genom att minska er energianvändning. 

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Hur tas en energideklaration fram?

Kraftringens certifierade energikartläggare hjälper er med att göra analys och ta fram en rapport som uppfyller Boverkets krav. Läs mer om energideklarationer på Boverkets webbsida.

Vad innehåller en energideklaration?

  • Uppgifter om den uppvärmda arean i byggnaden, kallad Atemp
  • Energianvändning för uppvärmning
  • Komfortkyla
  • Tappvarmvatten
  • Byggnadens fastighetsel
  • Åtgärdsförslag
  • Ifall radonmätning är utförd eller ej och i så fall uppmätt värde

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon