Energianalys– helhetssyn på energianvändningen

Har ni en hög energianvändning utan att riktigt veta var energin tar vägen? Är era hyresgäster eller medarbetare missnöjda med inomhusklimatet i anläggningen? Det och många andra frågor kan en Energianalys av er fastighet ge svar på.

Med en Energianalys (Energikartläggning) får ni ett genomarbetat beslutsunderlag i handen och konkreta förslag på lämpliga och lönsamma åtgärder som ger er kontroll över er energianvändning och miljöbelastning.

I Energianalysen ingår

 • Kartläggning av nuvarande energisituation
 • Arbetsmöte med era ansvariga kring faktainsamling, nuläget och framtidsplaner
 • Framtagning av nyckeltal
 • Insamling av timvärden ifrån huvudmätaren för fastighetselen
 • Okulär kontroll av anläggningen och tekniska installationer som värme, ventilation, kyla, el, styr och regler, VA, processer och byggnad
 • Momentana mätningar av ström och temperatur på utvalda punkter
 • Åtgärdsförslag med lönsamhetsbedömningar
 • Allt sammanställs i en rapport
 • Presentation av rapport och resultat
 • Uppföljningsmöte

Fördelar med en energianalys 

 • God kännedom om nuläge och status 
 • Helhetssyn
 • Kontroll över energianvädningen och miljöbelastning
 • Jämförbara nyckeltal
 • Förbättringsförslag
 • Lönsamhetsbedömning
 • Beslutsunderlag
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon