Gör en elanvändningsanalys och spara energi

Med vår tjänst Elanvändningsanalys får ni en snabb överblick över hur er elanvändning ser ut. Vi hjälper er att spara energi genom att ge förslag på åtgärder som kan minska er elanvändning och förbättra driftsekonomin.

Vi samlar in timvärden från huvudmätaren och analyserar användningsstatistik. Dessutom tittar även på de tekniska installationerna, tar fram nyckeltal och ger er åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkningar som ger er bra förutsättningar att minska era kostnader och miljöbelastning i framtiden.

I Elanvändningsanalysen ingår:

 • Kartläggning av statistiken för elanvändningen
 • Insamling av timvärden på elförbrukningen från huvudmätaren
 • Arbetsmöte med era ansvariga kring faktainsamling, nuläget och framtidsplaner
 • Framtagning av nyckeltal
 • Okulär kontroll av tekniska installationer och industriella processer
 • Momentana mätningar av ström på utvalda punkter
 • Vi ger en rekommendation om val av bästa el-abonnemang
 • Åtgärdsförslag med lönsamhetsbedömningar
 • Allt sammanställs i en rapport
 • Presentation av rapport och resultat
 • Uppföljningsmöte

Fördelar med elanvändningsanalys: 

 • God kännedom om nuläge och status
 • Helhetssyn
 • Kontroll över elanvändning och miljöbelastning
 • Jämförbara nyckeltal
 • Förbättringsförslag
 • Lönsamhetsbedömning
 • Beslutsunderlag
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon