EKL – Lagen om energikartläggning i stora företag

Enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

De företag som berörs sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR /år.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Projektleda hela arbetet för större organisationer med många anläggningar/fastigheter.
  • Göra detaljerade energikartläggningar som utförs av vår egen, certifierade, personal. 
  • Se till att ni erhåller rätt underlag för inrapportering till Energimyndigheten.
  • Planering och genomförande av åtgärder.
  • I de fall där ni redan har upphandlad part för själva kartläggningen så kan vi hjälpa till med utförande av åtgärder.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon