Ett miljösmartare val med ursprungsmärkt fjärrvärme

All Kraftringens fjärrvärmeproduktion är sedan våren 2018 helt fossilbränslefri. Som bostadsrättsförening har ni dessutom möjligheten att göra tillvalet ursprungsmärkt fjärrvärme.

Upplägget är för närvarande att ni får ett certifikat på det hållbara ursprunget av värmen till er bostadsrättsförening. Dessutom går 1 kr/MWh till Vi-skogen. En summa som vi på Kraftringen matchar till totalt 2 kr per såld MWh ursprungsmärkt fjärrvärme. 

Vi-skogen 

Som kund med ursprungsmärkt fjärrvärme är ni med och hjälper Vi-skogens verksamhet att utbilda småbönder i trakten runt Victoriasjön i Afrika. En verksamhet som pågått i snart 30 år. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, kan bönderna bekämpa fattigdomen. Träden skapar helt nya förutsättningar för det som människor i området runt Victoriasjön saknar mest: mat, ved, medicin, skugga, foder och vitaminer. I många fall ger träden också en ekonomisk buffert som tryggar barnens skolgång och gör det möjligt för familjerna att betala för läkarbesök. Träden hjälper även familjerna att bli självförsörjande.


Läs gärna mer om Vi-skogens arbete på deras webbplats och hör av er till er kundkontakt om ni är intresserade av ursprungsmärkt fjärrvärme!

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon