För installatörer

När ni väljer att ansluta er till vårt fjärrvärmenät erbjuder vi en helhetslösning där vi kommer hem till er och installerar fjärrvärmecentralen.

Ni kan också välja att anlita en egen installatör. På denna sida hittar installatören viktig information om att installera fjärrvärmecentralen i vårt fjärrvärmenät. 

För att installera en anläggning i vårt fjärrvärmenät behöver installatören fylla i en föranmälan (som ni hittar längst ner på denna sida) samt skicka in ett bevis på avlagt kompetensprov för lödning/svetsning.

Installationsanvisningar

Installationer, vare sig det gäller nyanslutning, ändring eller utbyte, av fjärrvärmecentraler ska följa Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser gällande fjärrvärmecentralen, utförande och installation ( F:101, april 2014 ) samt gällande myndighetsföreskrifter. Föranmälan, som ni hittar längst ner på denna sida, ska fyllas i och skickas in till Kraftringen minst två veckor före inkopplingsdag. Installatören ska också bifoga bevis på avlagt kompetensprov för svetsning/lödning. 

Provtryckning 

Provtryckning av fjärrvärmeinstallationen ska kontrolleras av personal från Kraftringen. Kontakta kundservice på 010-122 70 00 eller skicka ett meddelande till fjv@kraftringen.se.
Vid provtryckningen ska mätaren vara monterad. Om installationen sker på Kraftringens primärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 22 bar, hålltid 2 timmar innan avsyning. Om installationen sker på Kraftringens sekundärnät ska anläggningens primärsida provtryckas med 10 bar, hålltid 1 timme. Avstängningsventiler till fjärrvärme ska finnas i samma utrymme och i direkt anslutning till värmeväxlaren. 

Klämringskopplingar eller pressning får ej förekomma på primärsida eller i sekundärnät. Mindre gängförband ska tejpas med godkänd tejp (lim får inte användas).
El ska vara framdragen (se skiss nedan) till en dosa och matningen ska vara kopplad med Wago.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon