Avtalsvillkor fjärrvärme för företag, BRF:er och näringsidkare

Här finns villkoren för ert fjärrvärmeavtal. Avtalsvillkoren är framtagna i samarbete med Konsumentverket samt Energiföretagen Sverige, och följer branschens rekommendationer. Kraftringen är medlem i Prisdialogen, vilken syftar till att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme, genom att bland annat skapa transparens, insyn och inte minst förutsättningar för en dialog. Mer info om Prisdialogen.

I avtalsvillkoren hittar ni allt om vilka åtaganden och skyldigheter som gäller mellan oss och er, till exempel hur det fungerar med ansvar, mätning, avläsning, betalning och uppsägning.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Lagen innebär bland annat en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Läs mer om fjärrvärmelagen på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Enskild näringsverksamhet: Information om hur Kraftringen hanterar era personuppgifter finns på kraftringen.se/gdpr.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon