Bättre boendeklimat & lägre kostnader på Brf Runristaren

Vår kontakt med Brf Runristaren inleddes redan 2012. Föreningen ville sänka sina energikostnader, skapa bättre boendeklimat och rusta upp energisystemet.
Idag har alla lägenheter fått en bättre inomhusmiljö och en energisänkning på cirka 15%.

Efter en nära dialog blev resultatet en kostnadseffektiv och modern fjärrvärmelösning. Alla 12 huskroppar direktanslöts med en egen energicentral där samtliga 316 lägenheter fick en bättre inomhusmiljö och en minskad energianvändning.

BRF_Runristaren_2.jpg

Så gjorde vi

Genom att direktansluta alla 12 huskroppar – var och en med sin egen energicentral - och mäta fukt och temperatur i samtliga lägenheter kunde Kraftringens tekniker få en bra bild av energistatusen.

Lösningen blev att injustera hela området och implementera en smart energistyrning där fokus låg på komfort. Baserat på indata – kalla lägenheter på första våningen – kunde man se att här även fanns stora problem med våta krypgrunder. Därmed byttes alla kallvattenledningar ut och en dräneringskulvert grävdes längs hela området.

Föreningen valde också att teckna ett Komfortavtal, ett val som gett kunden en stor trygghet och en god nattsömn.

Kraftringens roll i projektet

Vi på Kraftringen agerade rådgivare och Energipartner i projektet. Kreativiteten, särskilt när det gällde lösningarna kring dräneringen, gjorde att kunden valde Kraftringen som helhetsleverantör.

I den dagliga leveransen av energi och tjänster har vi idag en tät dialog med Brf Runristaren. Genom att använda alla olika kompetenser som vi har på Kraftringen kan vi ta hand om kundens behov i stort som smått.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon