Ambitiösa energimål på nybygget Magnolia i Lund

På Råby i Lund byggs det just nu tre nya flerfamiljshus. När de står klara 2026 innebär det 780 nya hyreslägenheter. Målet är att komma ner i en årlig energianvändning under 42 kWh per kvadratmeter boyta. Det motsvarar 56% av Boverkets regler för nybyggnation.

Den låga energianvändning kommer att ge låga driftskostnader men med en bibehållen hög standard. Även klimatet mår bättre av ett lägre utnyttjande av förnybara energiresurser - den bästa kilowattimmen är den sparade kilowattimmen!

Kraftringens roll i projektet

Vi på Kraftringen har det stora nöjet att leverera hela den smarta energilösningen i samtliga tre huskroppar. Vårt uppdrag inkluderar bl.a.

  • Helhetsansvar från design och projektering till driftsättning och injustering
  • En kombinerad fjärrvärme- / värmepumpslösning
  • Energilager i form av ackumulatorer och batterier
  • Komplett leverans av solhybridpaneler för samtidig produktion av el och värme – detta ökar utbytet av solenergi från takytorna 4-faldigt
  • Långsiktig uppföljning av energianvändning och löpande optimering av energianläggningen

Magnolia-etapper.jpg

Illustration på hur området kommer att se ut när det är färdigt. Byggnationen sker i fem etapper och planeras vara klart 2026.

Ett smart energisystem ger synergieffekter

Genom en energismart styrning samverkar hela energilösningen i synergi vilket leder till att energiförbrukningen optimeras och att kostnaderna minimeras.

Ett exempel på synergieffekt är att värmepumpen körs något hårdare när solen ger billig överskottsel, producerad värmeenergi kan då kan lagras i ackumulatortanken. Alternativt kortlagras solelen i batterisystemet och används senare för att kapa effekttoppar. ”Rätt” energi vid rätt tidpunkt.

Minimal energianvändning och maximal nytta

Målet för energianvändningen hos Magnolias bostäder, 42 kWh/m2, är ambitiöst och motsvarar 56% av de av Boverkets föreskrivna reglerna för nybyggnation.

I de 42 kWh ingår värme och varmvatten samt hela byggnadens energibehov såsom fastighetsel, pumpar, fläktenergi, belysning med mera. Det enda som är undantaget är de boendes hushållselenergi.

Genom att utnyttja samtliga kompetenser på bolaget kan Kraftringen leverera innovativa, kostnadseffektiva och hållbara lösningar. Genom att involvera kunden från start bygger vi en långsiktig relation där kundens nyttor och behov ligger i fokus såväl under som efter projektet.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon