100 % Made in Skåne

I april 2018 blev fjärrvärmeproduktionen i våra egna anläggningar helt fossilbränslefria enligt definitionen som gällde då. Då byttes den sista torven på Örtoftaverket ut mot förnybart biobränsle. En ny, koldioxidfri era inleddes. Målet var att bli fossilbränslefria till 2020, men tack vare ett intensivt arbete nådde vi fram två år i förtid. Nu eldas våra kraftvärmeverk med klimatsmart biobränsle från lokala och regionala markägare.

En investering på 1,8 miljarder kronor

Att ställa om från fossilbaserad produktion tar tid och för att nå hit har vi det senaste decenniet gjort stora investeringar. Den avgjort största satsningen var vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta. Verket som är beläget mitt på den vackra skånska slätten, söder om Eslöv, togs i drift 2014 och innebar en investering på 1,8 miljarder kronor. En stor summa kan tyckas men det är huvudsakligen på grund av Örtoftaverket som våra fjärrvärmekunder i Lund, Eslöv och Lomma kan glädjas åt dagens fjärrvärmeproduktion av förnybara och återvunna bränslen.

 100%_fossilbranslefritt_930x500-3.jpg

Vad händer nu?

Vårt arbete är långt ifrån klart. Det finns mycket mer att göra för att bidra till omställningen av ett hållbart samhälle. Nästa steg för oss på Kraftringen handlar bland annat om hållbara transporter, solenergi och att delta i olika innovationsprojekt. Det är en spännande resa mot en lite bättre värld.

Vägen till fossilfritt

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har regeringen slagit fast, och för att nå dit måste alla hjälpas åt. På Kraftringen har vi under många år arbetat för att kunna vara en sann föregångare i omställningen till förnybar energiproduktion. När folkomröstningen om kärnkraftens framtid genomfördes 1980 var bara 10 % av Kraftringens energiproduktion fossilbränslefri. Idag kommer all vår fjärrvärmeproduktion från förnybara eller återvunna energikällor. Eftersom vi är sammanlänkade med produktionsanläggningar i Helsingborg och Landskrona förekommer det fortfarande en mindre andel fossil energi i vårt fjärrvärmenät som vi inte har direkt kontroll över. Den exakta andelen redovisar vi här: Nyckeltal till din hållbarhetsredovisning

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon