Röjning av ledningsgator

Vi på Kraftringen arbetar hela tiden för att du ska ha en trygg och säker elleverans. Ett led i detta är att vi regelbundet röjer våra ledningsgator för att minska risken för strömavbrott.

Ledningsgatan är området under och omkring en luftledning. Hur bred ledningsgatan är beror på vilken spänningsnivå det är på ledningen. Stora, viktiga ledningar som förser många kunder med el ska ha ledningsgator som är så breda att inga träd kan falla över ledningen och orsaka strömavbrott.

Hur går det till?

Under röjningsarbetet tar vi bort träd och grenar utmed ledningsgatorna som riskerar att falla ner på ledningarna vid storm eller blötsnö. Det kan vara döda grenar, träd som lutar in över ledningsgatan etc. I själva ledningsgatan tar vi bort all högväxt vegetation men lämnar kvar lägre växtlighet som enebuskar och liknande.

Den största delen av röjningsarbetet görs maskinellt och därför försöker vi i första hand genomföra det under vinterhalvåret när risken för markskador är mindre.

Allt det vi röjer (fällda träd, nedsågade grenar, kvistar och ris) tillhör markägaren. Vi lämnar inga röjningsrester kvar i vattendrag eller på vägar. Din åker eller stengärde blir upplagsplats för röjningsavfall. Antingen lägger vi det längst med stengärden eller i annat fall ut på åkern så ni kan samla ihop det själv. För att inte hindra framkomligheten i trädgårdar, på gångar, och stigar i bebyggelse, samlar vi efter utförd röjning ihop större grenar och stammar och lägger dem åt sidan. Riset samlas upp i högar för att underlätta bortforsling.

Hur får jag information?

Berörda markägare aviseras alltid individuellt inför ett kommande röjningsarbete. Om du som kund eller närboende har frågor kring ett röjningsarbete är du alltid varmt välkommen att kontakta vår kundservice.

Vilken hänsyn tas till natur och miljö?

Vi på Kraftringen tar alltid största hänsyn till natur och miljö när vi röjer våra ledningsgator. Vi röjer alltid med varsamhet och visar särskild respekt i områden med höga kulturvärden såsom naturreservat och där det förekommer sällsynta djur- eller växtarter.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon