Stationsbyggnation Röstånga

Kraftringen arbetar just nu med att vädersäkra elnätet i och omkring Röstånga för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. En viktig del i detta handlar om att bygga en ny fördelningsstation som ska ersätta de befintliga stationerna Kolema och Södergård som kommer att raseras.

När den nya stationen är färdigbyggd och spänningssatt kan Kraftringen genomföra planerade elnätsombyggnader i området vilket främst innebär att gamla luftledningar raseras och ersätts jordkabel. Det gör elnätet mindre känsligt för väder och vind vilket leder till färre strömavbrott för våra kunder i området.

Under slutet av 2017 kommer Kraftringen att projektera den nya stationen, söka tillstånd samt utse entreprenör. Arbetet i fält kommer att starta i början av 2018 och projektet beräknas stå klart i början på 2019 då det ger förbättrad leveranssäkerhet för 563 kunder.

Här kan du se en karta över de berörda stationerna

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon