Skäralid och Slättåkra

Kraftringen arbetar just nu med att vädersäkra elnätet i och omkring Slättåkra och Skäralid för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. Projektet beräknas vara klart under 2018 och ger då förbättrad leveranssäkerhet för 103 stycken kunder.

Arbetet innebär att vi bygger om cirka 12 kilometer oisolerad luftledning till markkabel. Det gör elnätet mindre känsligt för väder och vind och minskar risken för strömavbrott.

Vi byter också ut äldre utrustning genom att ersätta 8 befintliga transformatorstationer med nya, moderna som är anpassade för de nya förutsättningarna.


Här kan du se en karta över det berörda området.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon