Ryd och Göddabo

Kraftringen arbetar just nu med att vädersäkra elnätet från Ryd via Karlshult och vidare till Göddabo för att ge våra kunder i området en säkrare elleverans. Projektet beräknas klart under våren 2018 och ger då förbättrad leveranssäkerhet för 45 kunder.

Arbetet innebär att vi ersätter cirka 8 kilometer oisolerad luftledning i högspänningsnätet (10kV) med cirka 8 kilometer nergrävd markkabel.

Dessutom kommer oisolerade luftledningar i lågspänningsnätet (400/230V) att bytas ut mot antingen markkabel eller så kallad hängkabel som är en typ av isolerad kabel i stolpe. Detta gör elnätet mindre känsligt för väder och vind och minskar risken för strömavbrott.

Vi byter också ut äldre utrustning genom att ersätta 8 befintliga transformatorstationer mot 7 nya, moderna markstationer som är anpassade för de nya förutsättningarna.

Här kan du se en karta över det berörda området.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon