Kommande förändringar på elmarknaden: Dynamiska priser – timvärden blir på sikt 15-minutersvärden

Sverige och Norden har sedan 1996 handlat och avräknat elkraft på 60 minuter. En ändring av handels- och avräkningsperiod, från 60 till 15 minuter, kommer nu att göras för att harmonisera elmarknaden till en enhetlig tidsperiod.

I Norden genomförs förändringen med en gemensam tidplan i flera steg under en period av några år. Övergången är lagstadgad och berör alla elmarknadens aktörer. Förändringen berör mätning, handel, prissättning, beräkning av obalanspris och balansavräkningen. Norden samarbetar inom ramen för nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM)

Syftet med övergången är att planering och handel ska ge bättre förutsättningar att hantera variationer i kraftsystemet som bland annat kommer från att vi få allt mer förnybar och oplanerbar elproduktion. Övergången från 60 till 15 minuter bidrar också till att aktörerna i högre grad kan medverka till balanshållningen i syfte att höja driftsäkerheten.

Enligt EU-förordningen Balanshållning av el (EB) ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter. 

Nytt regelverk från och med den 1 november 2023.

Den uppdaterade svenska mätförordningen träder i kraft den 1 november 2023 så att mätning och rapportering av ej månadsmätt uppmätt förbrukning sker på 15 minuter. 

När införs förändringen från timvärden till kvartsvärden även på elbörsen NordPool?

De nya kraven som ställs på IT-systemen kräver omfattande utvecklingsarbete för att stödja 15 minuters handelsperiod. Detta hanteras i ett gemensamt projekt där såväl nordiska som europeiska TSO:er och Nemos ingår.

Tidsuppskattningen för detta är att 15-minuters priser på dagen-före-marknaden skulle kunna införas under våren (kvartal 2) 2025.

Hur ska de som idag begärt timvärden enligt ellagen mätas enligt mätförordningen som träder i kraft den 1 november 2023?

Om mätaren uppfyller funktionskraven och därmed kan hantera 15 minuters upplösning ska mätningen ske med 15 minuter, annars 60 minuters upplösning. Dock ska rapporteringen ske med 15 minuters tidsupplösning.

Jag har elhandelsavtal med timpris – vad händer med mitt avtal?

Om din elmätare kan hantera mätning med 15 minuters upplösning kommer den från och med 1 november 2023 att rapportera fyra värden per timme. Priset som du faktureras kommer tills förändringen slår igenom på elbörsen NordPool (beräknat under 2025) att vara samma för alla fyra perioder som utgör en timme. Rent kostnadsmässigt för dig som elhandelkund kommer det alltså initialt inte att synas så stora förändringar. När handelsperioden på elmarknaden förändras från 60- till 15-minutersvärden kommer ditt avtal att faktureras baserat på aktuella 15-miniuterspriser. Observera att tidplanen för detta är ganska grov, i dagsläget formuleras detta som våren 2025.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon