ONE Nordic AB förvärvar Kraftringen Service AB

Den 1 juni tog ONE Nordic AB över ansvaret för Kraftringen Service AB, Kraftringen Energis serviceorganisation.

Svenska elnätsägare står inför betydande investeringar till följd av landets pågående elektrifiering. Det krävs omfattande arbete för att både bygga nya elnät och anpassa befintliga nät till nya energislag. Samtidigt är det avgörande att slutkunder, både privatpersoner och industrikunder, får den service de behöver. För att uppnå detta behöver de som arbetar med service och underhåll ha de bästa förutsättningarna så att de kan leverera på den nivå som krävs.

ONE Nordic har en kompetent och närvarande organisation med djup kännedom om anläggningar och elnät. Kraftringen Energi, ägare av entreprenadbolaget Kraftringen Service AB, och ONE Nordic vill ge Kraftringen Service AB de bästa förutsättningarna för att långsiktigt och effektivt driva verksamheten. Detta innefattar både servicenivån till kunder och stödet till företagets anställda.

Affären tillkännagavs den 5 februari, men var då villkorad av att Konkurrensverket skulle godkänna den. Det har de nu gjort och den 1 juni förvärvade ONE Nordic AB 30 procent av Kraftringen Service AB, med en option att förvärva resterande 70 procent senast den 31 december 2025.

- På entreprenad- och belysningsmarknaden sker snabb utveckling med hård konkurrens till små marginaler. Med ONE Nordic som ny ägare i Kraftringen Service AB vill vi skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av bolaget för att matcha de kompetenskrav som samhället och kunderna efterfrågar i pågående energiomställning. Vi vill även ge befintliga medarbetare nya utvecklingsmöjligheter, säger Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi och styrelseledamot i Kraftringen Service AB.

ONE Nordic tar över operativ drift i Kraftringen Service AB från 1 juni 2024
Från och med den 1 juni 2024 har ONE Nordic också tagit över det operativa ansvaret för Kraftringen Service AB, som har cirka 185 medarbetare och en årlig omsättning på runt 630 miljoner kronor. Ny VD för Kraftringen Service AB är Peter Larsson Lindström, tidigare avdelningschef på ONE Nordic.

- Jag ser fram emot att lära känna organisationen och förstå vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Mitt mål är att bygga en leveranssäker organisation med fokus på säkerhet och lönsamhet, samt att skapa en kultur där alla känner att de kan göra skillnad oavsett titel eller roll, säger Peter Larsson Lindström, VD för Kraftringen Service AB.

Ny styrelse för Kraftringen Service AB
Från den 1 juni har Kraftringen Service AB även fått ny styrelse. Ny styrelseordförande är Lars Gutenwik, CFO ONE Nordic. Ledamöter från Kraftringen Energi är Micke Andersson, CFO Kraftringen Energi och Fredrik Fackler, affärsområdeschef Värme & Kyla, Kraftringen Energi.

Kontakt:
Kraftringen: pressjour, tfn 010-122 70 80
ONE Nordic: Lars Gutenwik, CFO ONE Nordic, lars.gutenwik@one-nordic.se

Den 1 juni tog ONE Nordic AB över ansvaret för Kraftringen Service AB, Kraftringen Energis serviceorganisation.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon