En kvarts miljard för att Lund ska fortsätta växa

Lund växer, och med staden växer även energibehoven. För att möta den samhällsutmaningen satsar Kraftringen nu 290 miljoner kronor på stadens elnät. Med nya mottagningsstationer och avancerad teknik ska elförsörjningen säkras – och lamporna fortsätta lysa i både hem och forskningsanläggningar.

Den kommande femårsperioden fram till 2030 ökar Kraftringen en redan historiskt hög investeringstakt. Faktum är att investeringstakten mer än dubblas under perioden. Totalt ska mer än 3,5 miljarder kronor investeras i Kraftringens elnät, varav mer än en kvarts miljard satsas i Lund.

Lund har ett stadsnät som inte är speciellt väderkänsligt. Däremot har Lund, som alla stora svenska städer, problem med att efterfrågan och konsumtionen av el har vuxit väldigt snabbt. Stora trender som urbanisering och elektrifiering bidrar till att skapa hög efterfrågan på el i storstadsområden. Enkelt uttryckt innebär det att det är trångt i elnäten i våra städer, och Lund är inget undantag. Ett exempel på det ökade elbehovet är Kraftringens uppdrag för Region Skåne att bidra till elektrifieringen av bussflottan i Lund, som ställt om från gas- till eldrift

När Kraftringen nu satsar 290 miljoner kronor på Lunds elförsörjning handlar det till stor del om att öka antalet mottagningsstationer från tre till fem mottagningsstationer. Den totala kapaciteten går från 150 MW till 230 MW, en 53-procentig ökning. Planeringen och besluten att investera har gjorts i samverkan med Lunds kommun, för att Kraftringen ska svara upp mot de förändrade behov och möjliggöra den samhällsutveckling kommunen strävar mot.

- Att Kraftringen investerar i nya mottagningsstationer är nödvändigt för att Lund ska kunna fortsätta växa med nya invånare och nya företag. Det är en samhällsinvestering som kommer möjliggöra för fler företag att etablera sig i vår kommun samtidigt som ESS kör igång med full kraft uppe på Brunnshög med världsledande materialforskning tillsammans med MAX IV, säger Adam Sandgren, näringslivschef på Lunds kommun. Han fortsätter:

- Lunds kommun är en starkt växande kommun och då krävs det investeringar för att möta det tryck som finns i kommunen. Vi har växande företag och vi arbetar proaktivt med att locka hit nya företag för att stärka välfärden. Kraftringen och Lunds kommun har höga ambitioner och detta är högst välkomna investeringar som nu är på gång!

De två nya mottagningsstationerna i Gunnesbo och Brunnshög kommer att avlasta de redan befintliga stationerna i Lund, som då kan försörja andra områden i staden. Kapaciteten i de två nya mottagningsstationerna blir tillräckligt stor för att nya områden i närheten ska kunna förses med tillräckligt mycket el. I Brunnshög ligger bland annat forskningsanläggningen ESS som tas i drift under Kraftringens rekordinvesteringsperiod, vilket kräver en kraftigt ökad och fortsatt tillförlitlig elförsörjning i nordöstra Lund. Det blir möjligt tack vare den nya stationen.

- Att bygga bort flaskhalsar är viktigt, det kommer att göra stor skillnad för lundaborna. Men en annan fördel är att det blir möjligt att koppla in fler solceller och laddstolpar, så att vi inte tappar fart när så många nu vill bidra till energiomställningen, säger Thomas Lindsjö, projektchef på Kraftringen Nät.

När de nya mottagningsstationerna byggs anpassas även nätet i närheten, och framtidssäkras med nya funktioner och komponenter. Den nya tekniken är i större grad automatiserat och självläkande, då tekniken kan analysera mönster och identifiera att något är på väg att hända.

- På sikt kan det betyda att elnätets uppbyggnad stöps om. Nya lärdomar och bättre insikter från de enorma mängderna data och diagnoser kommer att lära oss mycket om hur elnätet kan förbättras för framtiden.

Kontakt:

Kraftringens pressjour: 010-122 70 80.

ELNÄTET FÖRKLARAT

  • Elnätet har tre olika nivåer – transmissionsnät, regionnät och lokalnät, som alla gör olika saker. Det kan underlätta att tänka sig nivåerna som vägar: transmissionsnätet som den stora motorvägen, regionnätet som landsväg och lokalnätet som mindre gator som går hela vägen fram till huset.
  • De olika nivåerna har alla olika spänningar, från högst i transmissionsnätet till lägst i lokalnätet. För att ändra spänningen mellan nätnivåerna används en transformator.
  • När elen förflyttas på och mellan de olika nivåerna av elnätet sker nätförluster. Det händer både när elen transformeras upp eller ner mellan nivåerna i elnätet, och av den värme som uppstår när ledningar blir uppvärmda av elen. De elförlusterna måste kompenseras för att undvika att ett underskott uppstår, vilket görs genom att köpa in extra el av en elhandlare.
Lund växer, och med staden växer även energibehoven. För att möta den samhällsutmaningen satsar Kraftringen nu 290 miljoner kronor på stadens elnät. Med nya mottagningsstationer och avancerad teknik ska elförsörjningen säkras – och lamporna fortsätta lysa i både hem och forskningsanläggningar.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon