Dom om nytt kraftvärmeverk i Örtofta vinner laga kraft

Kraftringen har nu mottagit besked om att Mark- och miljödomstolens dom om fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket från den 18 april vunnit laga kraft. Det innebär att Kraftringens planer för ett andra kraftvärmeverk på befintlig tomt i Örtofta nu kommit ett steg närmare att verkställas.

-Det är mycket glädjande att rättighetsprocessen för att bygga ny och planerbar energiproduktion i Skåne har löpt på smidigt, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme och kyla på Kraftringen. Södra Sverige måste kraftigt öka sin självförsörjningsgrad på kort tid och kraftvärme är ett effektivt sätt att skapa både fjärrvärme och stabilitet i elnäten. Dessutom från bränslen med ytterst låg klimatpåverkan.

Processen för att utöka produktionen vid Örtoftaverket har pågått sedan 2022 när Kraftringens styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anläggningen kompletterar det befintliga kraftvärmeverket i Örtofta och ersätter äldre värmeproduktionsanläggningar samt tillför regionen nyttig eleffekt.

-Det är mycket glädjande att vi nu kan fortsätta planera inför ett andra kraftvärmeverk här i Örtofta, säger Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen på Kraftringen. Beskedet är dessutom positivt eftersom det även innebär ett förnyat tillstånd för den nuvarande verksamheten.

Projektet och den befintliga verksamheten fortsätter nu parallellt och ett slutligt investeringsbeslut för en ny panna är planerat till andra kvartalet 2025. Det nya kraftvärmeverket ska sedan vara klart att kunna tas i drift senast under 2028.

-En viktig del i arbetet är den dialog vi kontinuerligt för med de boende i området, säger Martin Petersen, huvudprojektledare för kraftvärmeverksprojektet. Genom dialogen vill vi både hålla de närboende informerade och säkerställa att så många perspektiv som möjligt beaktas under processen.

Sent på tisdagseftermiddagen den 13 maj mottog Kraftringen besked om att Mark- och miljödomstolens dom om fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket från den 18 april vunnit laga kraft. Det innebär att Kraftringens planer för ett andra kraftvärmeverk på befintlig tomt i Örtofta nu kommit ett steg närmare att verkställas.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon