Kraftringen Nät botar Korona i nätstationer, minskar risk för strömavbrott

För att minska och förebygga strömavbrott hos sina kunder utför Kraftringen Nät regelbundet proaktivt och långsiktigt arbete för att förebygga uppkomsten av skadlig Korona i deras nätstationer. Något som förebygger framtida avbrott för kunderna.

Kraftringen Nät har nyligen genomfört besiktning av sina elnätsstationer i Hörby, Lund och Södra Sandby och de felaktigheter som identifierats har åtgärdats. Arbetet bidrar till ett mer stabilt elnät och i det långa loppet färre avbrott och lägre underhållskostnader.

Genom tekniskt avancerade besiktningar identifierar Kraftringen Nät skadlig Korona i elnätsstationerna
Genom besiktningarna kan Kraftringen Nät identifiera Korona i nätstationerna. Korona är en så kallad oönskad PD-aktivitet, partiell urladdning, som skapar UV-ljus och förekommer i defekta komponenter. Resultatet blir att nätstationernas livstid förkortas och skapar en större risk för avbrott. Med hjälp av kameran identifieras hur allvarlig Koronasmittan är – det vill säga hur fort man som nätbolag behöver agera och byta drabbad komponent.

-Vi har i dagarna besiktigat 72 elnätstationer som en del av våra årliga analyser för att identifiera och upptäcka eventuella fel. Besiktningen förser oss med underlag till våra analyser och bidrar till att vi kan minska risken för oplanerade avbrott. Genom att upptäcka Korona tidigt kan vi åtgärda felaktigheter innan smittan resulterar i ett strömavbrott, berättar Krzysztof Lukaszewicz, underhållningsingenjör på Kraftringen Nät.

-Målet med våra besiktningar är att kunderna ska slippa strömavbrott. Tillgängligheten i Kraftringen Näts elnät var 99,98 procent 2023, säger Krzysztof Lukaszewicz.

Svensk Linjebesiktning är den aktör i Sverige som genomför denna typ av Koronabesiktningar. Vid en besiktning använder de en speciell kamera som identifierar det UV-ljus som uppstår när nätstationen blivit smittad av Korona. Kraftringen Nät kan sedan byta ut eventuellt skadade komponenter innan avbrott i stationen blir ett faktum. Något som är positivt för Kraftringen Näts elnätskunder.

-Vi tog fram metoden för fyra år sedan, och vi har sålt tjänsten i två-tre år. Totalt har vi besiktigat över 5 000 stationer i Sverige vilket gjort det möjligt att kontinuerligt förbättra processen. Kraftringen Nät var en av de första kunderna som började använda tjänsten, berättar Tomas Johansson, affärsutvecklare på Svensk Linjebesiktning.

Den innovativa metoden för Koronabesiktning ingår sedan årsskiftet i ett energiforskningsprojekt. Projektet genomförs av ett stort antal intressenter som KTH och Svensk Linjebesiktning och görs bland annat på Kraftringen Näts nätstationer. Förhoppningen är att projektet ska bidra till en tydligare bild av hur utbredd problematiken är och varför Korona uppstår.

Fakta: När uppstår Korona?
•Korona uppstår där den elektriska isolationen är bristfällig och där ledarens elektriska fält överstiger luftens isolerande förmåga med en koronaurladdning som följd.
•Korona bryter ner plaster och genom en kemisk process skapas ett ozon och salpetersyra som snabbt oxiderar metaller i stationerna, något som leder till att plast och gummi som finns vid ändavslut riskerar att brytas ner och att metaller oxiderar och korroderar, vilket kan leda till strömavbrott.
•Förekomsten av Korona är vanligast i nya nätstationer och inte äldre än 17 år.

För mer information eller intervju kontakta:
Kraftringen pressjour, tfn: 101-122 70 80
Foto: https://www.mynewsdesk.com/se/...

Fakta: Kraftringen Nät

Kraftringen Nät ägs av Kraftringen Energi och bolaget tar hand om sex elnätområden i Skåne och södra Sverige. Kraftringen Nät är femte största elnätsägaren i Sverige. Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen Nät löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Kraftringen Nät har ca 29 000 stolpar,
2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning. Läs mer på www.kraftringen.se

För att minska och förebygga strömavbrott hos sina kunder utför Kraftringen Nät regelbundet proaktivt och långsiktigt arbete för att förebygga uppkomsten av skadlig Korona i deras nätstationer. Något som förebygger framtida strömavbrott för kunderna. Nyligen har bolaget genomfört besiktning av sina elnätsstationer i Hörby, Lund och Södra Sandby och felaktigheter som identifierats har åtgärdats.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon