Mark- och miljödomstolen lämnar positivt besked om nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Kraftringen mottog på torsdagen den 18 april positivt besked från Mark- och miljödomstolen i Växjö angående ärendet om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kraftvärmeverket i Örtofta, som huvudförhandlades i februari. Detta innebär i korthet att Kraftringens planer för ett andra kraftvärmeverk på befintlig tomt i Örtofta nu går vidare.

Kraftringens styrelse fattade 2022 ett inriktningsbeslut om att investera i en ny produktionsanläggning för kraftvärme. Den planerade anläggningen kompletterar det befintliga kraftvärmeverket i Örtofta och ersätter äldre värmeproduktionsanläggningar samt tillför regionen cirka 40 MW eleffekt.

- Det är glädjande att domstolen i allt väsentligt delar vår syn på verksamheten och dess villkor, säger Peter Ottosson, ansvarig för miljötillståndsprocessen på Kraftringen. Nu kan vi gå vidare med både driften av det befintliga verket och planerna för byggandet av ett nytt.

Planeringen för ett andra kraftvärmeverk på den befintliga anläggningen i Örtofta har pågått sedan inriktningsbeslutet 2022. Slutligt investeringsbeslut är planerat till andra kvartalet 2025. Om allt går enligt plan kommer sedan det nya kraftvärmeverket att kunna tas i drift senast under 2028.

- En andra panna fanns med redan i den ursprungliga planen för Örtoftaverket, säger Fredrik Fackler, affärsområdeschef för Värme och kyla på Kraftringen. Nu ser vi fram emot att utöka Örtoftaverkets möjligheter att förse våra kunder med värme som produceras med låg klimatpåverkan och att ytterligare bidra till att förbättra effektbalansen i det skånska elenergisystemet.

Den nya anläggningen ska använda samma bränsle som Örtoftaverkets existerande panna, det vill säga en kombination av rester från skogen (bland annat grenar, toppar, bark och sågspån) och returträ (exempelvis gamla lastpallar och byggrester).

Kontakt:
Pressjour: 010-122 70 80.

Kraftringen mottog på torsdagen den 18 april positivt besked från Mark- och miljödomstolen i Växjö angående ärendet om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kraftvärmeverket i Örtofta som huvudförhandlades i februari. Detta innebär i korthet att Kraftringens planer för ett andra kraftvärmeverk på befintlig tomt i Örtofta nu går vidare.

På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon