Kraftringen Service avser att skapa en ny gemensam region för entreprenadverksamheten för elkraft i Skåne

Tuff konkurrens och små marginaler är normala utmaningar för entreprenörer inom elkraftsbranschen. En marknad som till stor del bygger på offentliga upphandlingar. Som ett led i att anpassa och effektivisera Kraftringen Service AB utifrån nya marknadsförutsättningar, är avsikten att genomföra en organisationsförändring av bolagets verksamhet i Skåne. Förändringen är tänkt att innebära att regionerna Norra Skåne och Södra Skåne slås samman till en region. Kraftringen har inlett samtal med lokala fackliga parter och kommer inom kort att påbörja förhandlingar. 

- Det känns tråkigt att duktiga medarbetare berörs av de nödvändiga förändringar som nu måste genomföras. Som entreprenörsbolag krävs att vi hela tiden arbetar hårt för att effektivisera våra processer, minimera kostnader och samtidigt bibehålla hög kvalitet i våra kundleveranser och säkerhet i vårt arbete. Syftet med aktuell förändringen är att fortsätta bygga ett starkt och konkurrenskraftigt bolag utifrån aktuella marknadsförutsättningar, förklarar Tommy Lööf, vd Kraftringen Service. 

Anpassning av entreprenadverksamheten för elkraft i Skåne sker till följd av förlorade upphandlingar av huvudentreprenad - samt projektentreprenadavtal till Kraftringen Nät AB. Förslaget på den nya organisationen i Skåne innebär i nuläget en effektivisering av totalt 42 tjänster. För att lösa eventuell framtida övertalighet av medarbetare är ambitionen är att i första hand hantera omplaceringar inom verksamheten och övriga koncernen, erbjuda frivilliga pensionsavgångar och frivilliga avgångserbjudanden med bland annat omställningsstöd. 

- Det är i dagsläget svårt att säga hur många medarbetare som i slutändan kommer att beröras av organisationsförändringen. Vi förstår att det finns en oro i verksamheten och vi gör vårt yttersta för att stötta och hitta så bra lösningar som möjligt för de medarbetare som berörs, berättar Elisabeth Gehander, HR Business Partner för Kraftringen Service. 

Den nya organisationen i Skåne avses börjar gälla den 1 maj 2024.  

Om företaget 
Kraftringen Service AB är ett helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB och är koncernens entreprenad- och servicebolag. Tjänsteområden är huvudsakligen elkraft och belysning. Kunder är framför allt elnätsbolag, byggbolag, kommuner, markentreprenörer, fastighetsbolag, industri och bolagen inom Kraftringen. Kraftringen Service AB har före omorganisationen cirka 200 medarbetare.

Som ett led i att anpassa och effektivisera Kraftringen Service AB utifrån nya marknadsförutsättningar, är avsikten att genomföra en organisationsförändring av bolagets verksamhet i Skåne. Förändringen är tänkt att innebära att regionerna Norra Skåne och Södra Skåne slås samman till en region. Kraftringen har inlett samtal med lokala fackliga parter och kommer inom kort att påbörja förhandlingar.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon