ATS Kraftservice AB blir entreprenör till Kraftringen Nät för genomförande av projektentreprenader inom elnät

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna genomföra ny- och ombyggnationer av Kraftringens elnät inom flera nätområden i Skåne. ATS Kraftservice AB blir en av två huvudleverantörer under de kommande 4 åren med option om förlängning på 2+2 år. Avtalet gäller från den 1 juni 2024.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. Denna positiva förändring kräver kraftigt utökad kapacitet och tillgång på effekt i de lokala elnäten. För att bidra till att bygga ett stabilt sydsvenskt energisystem som möter behovet från det skånska näringslivet och övriga samhället, investerar Kraftringen Nät AB ca 3,5 miljarder kronor fram till 2030. Avtalet är en förutsättning för att kunna växla upp och realisera de investeringsbehov som finns i elnätet.

- I Kraftringen ökar vi nu takten i elnätsinvesteringarna. Elektrifieringen av industri och transporter går mycket snabbt. Genom avtalen säkerställer vi vår förmåga att möta de investeringar som krävs för att framtidssäkra elnäten och samtidigt bidra till samhällsutvecklingen, säger Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB.

Kraftringen Nät AB är femte största elnätsägaren i Sverige. Kraftringen Nät AB har sitt säte i Lund och har flera elnätsområden i södra Sverige.

ATS Kraftservice AB är ett entreprenadbolag som erbjuder tjänster inom kraft- och eldistributionsutbyggnad. Bolaget har verksamhet i hela Sverige. ATS Kraftservice är ett helägt dotterbolag i Peabkoncernen.

För ATS Kraftservice innebär tilldelningen att ATS Kraftservice kommer att ansvara för om och utbyggnad av infrastruktur för kraft- och distributionsnät på olika spänningsnivåer inom Kraftringen Näts nätområde. ATS Kraftservice har lång erfarenhet av projekt i den här typen av avtal och har en hög kompetens inom elnätsbranschen. Projektet kommer att ledas och drivas av egna resurser, vilket kommer att innebära en del resursförstärkning om tre till fem ytterligare anställningar i Skåne. Projektet blir ett välkommet tillskott i ATS Kraftservice verksamhet, som redan har flera pågående uppdrag i regionen.

- Vi är mycket stolta och glada över att fått detta uppdrag av Kraftringen, som är en viktig och långsiktig kund för oss. Det visar att vi har ett gott förtroende och ett starkt erbjudande på marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa och hållbara lösningar för framtidens elnät i Skåne, säger ATS Kraftservice vd, Håkan Ström.

Kontakt:
Kraftringen:
Pressjour: 010-122 70 80

ATS Kraftservice AB:
Elinor Jacobsson, kommunikatör Peab, tfn: 0725 – 33 33 81, elinor.jacobsson@peab.se

Kraftringen Näts upphandling av projektentreprenader avseende elnätstjänster är klar. Projektentreprenörsavtalet är ett ramavtal som tecknas för att kunna genomföra ny- och ombyggnationer av Kraftringens elnät inom flera nätområden i Skåne. ATS Kraftservice AB blir en av två huvudleverantörer under de kommande 4 åren med option om förlängning på 2+2 år.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon