Stort politiskt intresse för ökad skånsk biogasproduktion

Engagemanget för biogas är starkt hos skånska politiker, där ökning av produktionen ses som en viktig strategi för att minska växthusgasutsläpp, förbättra avfallshantering och främja hållbar och förnybar energi. Särskild vikt läggs på industrins gasanvändning, där drygt 90 procent av den totala gasanvändningen på ca 3,3 TWh i Skåne är koncentrerad. Biogaspotentialen spelar en avgörande roll i regionens övergång mot hållbarhet och försörjningstrygghet och har därmed blivit en angelägenhet som engagerar både politiker, beslutsfattare och energisektorns aktörer.

Den totala biogasanvändningen i Sverige motsvarar energianvändningen i 247 000 eluppvärmda villor eller 777 000 dieselbilar. I Skåne är biogasproduktionen ca 0,5 TWh, mindre är 15 % av den totala gasanvändningen på ca 3,3 TWh. Potentialen att ersätta fossil gas med fossilfri biogas betonas som en nyckel till både hållbarhet och försörjningstrygghet.

-Gas används inom industrin för energiproduktion, processdrift och som viktig komponent i olika produktionsmetoder. En ökad skånsk biogasproduktion skapar både lokala arbetstillfällen och främjar ekonomisk tillväxt. Det ger även företag inom jordbruk och livsmedelsindustrin möjligheten att diversifiera sina verksamheter och skapa nya intäktsströmmar genom att använda restprodukter och avfall för biogasproduktion, förklarar Sabine Täuber på Energikontor Syd, som driver nätverket Biogas Syd. Biogas är även ett framtidsbränsle både inom transportsektorn och sjöfarten.

För att främja biogasens roll i det skånska energisystemet samlade Biogas Syd tillsammans med Eslövs kommun, Lunds kommun och Kraftringen ett trettiotal kommunpolitiker från hela Skåne. Målet var att öka kunskapen om biogasens möjligheter och inspirera till konkreta åtgärder för att stödja det skånska näringslivet och dess resa mot en trygg, hållbar och resilient omställning.

Det är tydligt att det krävs ökade investeringar i biogasproduktion i Skåne för att kunna utveckla det skånska näringslivet. Regeringens beslut i höstbudgeten om ökade anslag till klimatinvesteringar inom Klimatklivet som möjliggör satsningar på biogas och stärkta klimatpremier på transportsidan är välkomna initiativ.

-Det behövs fler snabba åtgärder för att främja positiv biogasutveckling och där är fortsatt skattebefrielse i ett långsiktigt perspektiv en viktig sådan. Utöver det krävs både en regional och nationell politisk samling för att trygga biogasförsörjningen till våra livsmedels- och tillverkningsindustrier, inte bara i ett energiomställningsperspektiv utan även i ett självförsörjnings- och resiliensperspektiv. Den biogas som produceras i Sverige bidrar till försörjningstryggheten i flera sektorer, samtidigt som den bidrar till klimatomställningen, förklarar Annika Widmark Sjöstedt, ansvarig för regulatoriska frågor i Kraftringen.

Evenemanget under fredagen med lokala politiker och beslutsfattare inkluderade ett studiebesök på Ellinge Reningsverk, där ett lyckat samarbete mellan VA Syd, Orkla och ST1 visar på lokal energiförsörjning, cirkulär resursanvändning och näringslivsutveckling. Deltagarna besökte även Kraftringen i Örtofta för fortsatt dialog om behovet av biogas inom olika branscher och hur lokala värdekedjor för bio- och biovätgas kan utvecklas. Dagen innehöll löpande gemensamma diskussioner om biogasens, men också vätgasens roll i det skånska näringslivet.

-Att möjliggöra att olika aktörer ses och har dialog hur vi tillsammans kan utveckla vårt totala energisystem är viktigt. Ett lovande initiativ som vi lyfte upp under dagen är pilotprojektet Bioflex, som syftar till att öka flexibiliteten, redundansen och robustheten i energisystemet genom att integrera biologiskt producerade energibärare (biovätgas och biogas) med elektrolytisk vätgas, avslutar Ulrica Johansson, affärsutvecklare Kraftringen.

För mer information kontakta:

Kraftringen pressjour, tfn: 010-122 70 80
Annika Widmark Sjöstedt, ansvarig regulatoriska frågor, Kraftringen, annika.widmark-sjostedt@kraftringen.se
Ulrika Johansson, affärsutvecklare, Kraftringen, ulrica.johansson@kraftringen.se

Engagemanget för biogas är starkt hos skånska politiker, där ökning av produktionen ses som en viktig strategi för att minska växthusgasutsläpp, förbättra avfallshantering och främja hållbar och förnybar energi. Särskild vikt läggs på industrins gasanvändning, där drygt 90 procent av den totala gasanvändningen på ca 3,3 TWh i Skåne är koncentrerad.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon