ONE Nordic blir huvudentreprenör av elnätstjänster till Kraftringen Nät för Skånes landsbygd

Med bara några veckor kvar på året tilldelades ONE Nordic ramavtalet för elnätstjänster för Skånes landsbygd hos elnätägaren Kraftringen för de kommande 4 åren med option på 2+2 år. Avtalet gäller från 1 maj 2024 och omfattar ett värde på totalt 0,5 mdkr.

ONE Nordic är en av Sveriges största entreprenörer inom service och underhåll av elnäten, med huvudkontor i Malmö och verksamhet i hela Sverige. Kraftringen Nät AB är femte största elnätägaren i Sverige, med säte i Lund, och har flera elnätsområden i södra Sverige.

Huvudentreprenadsavtalet mellan Kraftringen Nät och ONE Nordic omfattar olika geografiska områden på Skåne landsbygd med en garantivolym på 40 mnkr.

För ONE Nordic med en omsättning på 3.3 mdkr innebär avtalet en årlig ökning med ca 2 procent. Det innebär även bra möjligheter att utnyttja de resurser bolaget har i Syd, där pågående mätarprojekt är på väg att fasas ut.

”Vi har jobbat intensivt med att installera smarta mätare både hos privatpersoner och företagskunder de senaste åren. De jobben är snart avklarade. Vi kan då omfördela en del av vår personal till nya spännande uppdrag för Kraftringen Nät. Eventuellt behöver vi förstärka med några nyrekryteringar”. Säger Jonas Fröberg, Regionchef SYD, ONE Nordic.

Det här avtalet blir ett av ONE Nordics större serviceavtal och företaget är mycket nöjda med att ha vunnit upphandlingen av elnätstjänster för Skånes landbyggd hos Kraftringen Nät.

”Vi är stolta över vår höga nivå på leveranser till våra kunder inom service vad gäller att hålla tider, budgetar och kvaliteten på utförda arbetet. Det känns väldigt bra att få addera Kraftringen nät som ytterligare en kund inom just Service.” Säger Jonas Arvidsson, vd, ONE Nordic.

Samhället förändras, fossila bränslen fasas ut och ersätts av ren el. En positiv förändring som kräver kraftigt ökad kapacitet och tillgång på effekt i de lokala elnäten. För att bidra till att bygga ett stabilt sydsvenskt energisystem, som möter behovet från det skånska näringslivet och övriga samhället, investerar Kraftringen Nät ca 3,5 mdkr framtill 2030.

”Vi har högt ställda leveranskrav på våra offentligt upphandlade elkraftentreprenörer. Med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö säkerställer de att kunderna får tillgång till den el som efterfrågas alla dygnets timmar, året om. Idag har Kraftringen Nät en tillgänglighet i våra elnätområden på 99.99 procent, något som vi är övertygande om att ONE Nordic kommer kunna fortsätta förvalta mycket väl på den skånska landsbygden.”, säger Åsa Svensson, vd, Kraftringen Nät

Avtalet gäller från och med den första maj 2024 till och med den 30 april 2028. Avtalet kan förlängas upp till 4 år (2 år + 2 år) om Kraftringen önskar det.

Kontakt:

Kraftringens pressjour: 010-122 70 80
Joakim Johansson, marknadsdirektör ONE Nordic: 0705-59 23 26

ONE Nordic ramavtalet för elnätstjänster för Skånes landsbygd hos elnätägaren Kraftringen för de kommande 4 åren med option på 2+2 år. Avtalet gäller från 1 maj 2024 och omfattar ett värde på totalt 0,5 mdkr.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon