Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Klippan

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Kraftringens uppgift är att se till att det finns en säker eldistribution, oavsett vad som händer. För att trygga elleveransen görs därför löpande stora investeringar i elnäten. I Klippan investerar Kraftringen 300 miljoner kronor under perioden 2024-2028 för att bygga ut och anpassa dagens elnät. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i näten ska kunna öka för att möta framtidens behov.

Det senaste året har varit turbulent på energiområdet, med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Att elleveranserna fungerar och är stabila är avgörande för att samhället skall fungera. Därför är det av stor vikt att elnäten regelbundet underhålls, förstärks och byggs ut, så att framtidens behov kan mötas.

Stor energiomställning
Det svenska klimatmålet om nollutsläpp av växthusgaser till 2045 kräver en stor energiomställning. Fossila bränslen fasas ut och ersätts av fossilfria eller förnybara alternativ.

- Elektrifieringen av industri och transporter, där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, har mycket stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv, för klimatet. Samtidigt är det en stor utmaning för energisektorn, som behöver dimensionera rätt. Därför är investeringarna och framtidssäkringarna av elnätet av största vikt, säger Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB.

Förstärkning av elnätet i Klippan
Under perioden 2024-2028 investerar Kraftringen 300 miljoner kronor i att framtidssäkra elnätet i Klippan. Det handlar bland annat om byggnation av flera större mottagningsstationer samt om reinvestering av näten.

- I Klippan är det många större stationer på gång. Dels handlar det om att bygga en mottagningsstation för att både kunna ta emot och distribuera energi till industrier, dels om att bygga ut fördelningsstationer, där tidigare enkeltransformering nu blir dubbeltransformering istället. Sedan handlar det också om vädersäkring – luftburna ledningar grävs ner och blir markbundna och oisolerade ledningar ersätts med isolerade, berättar Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät AB.

Med allt fler solcellsanläggningar behöver elnätet också anpassas för mikroproduktion:

- Vi ser en enorm ökning av intresset för att installera solceller. Det innebär att allt fler privatpersoner (mikroproducenter) numera producerar och säljer el. Tidigare har elen alltid producerats av stora anläggningar och sedan gått ut i nätet i en enda riktning. Nu blir det många producenter och produktionen kommer från flera håll. Vårt elnät måste därför anpassas efter dessa nya kundkrav och kundmönster, säger Erik Häggsgård.

Löpande service och underhåll
Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna ledningarna inspekteras årligen för att hitta eventuella fel, och i skog och mark röjs ledningsgator med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om. Totalt sett, för Kraftringens alla nätområden, är ambitionen att investera 3,5 miljarder kronor i nätutbyggnad fram till 2030.

Kontakt:
Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen Nät AB, erik.haggsgard@kraftringen.se
Åsa Svensson, vd Kraftringen Nät AB, asa.svensson@kraftringen.se
Karin Lindroth, kommunikationsansvarig press, Kraftringen, tfn: 0761-16 38 57, karin.lindroth@kraftringen.se

Mer om Kraftringens elnätsinvesteringar:
https://www.kraftringen.se/privat/el/elnat/investeringar-elnat/

En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att samhället ska fungera. Därför gör Kraftringen löpande stora investeringar i elnäten. I Klippan investerar Kraftringen 300 miljoner kronor under perioden 2024-2028 för att bygga ut och anpassa dagens elnät. Genom investeringarna säkerställer Kraftringen att effekten i näten ska kunna öka för att möta framtidens behov.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon