Kraftringens fordonsgas ger mindre miljöpåverkan än elbilsladdning

Nu har siffrorna för miljöpåverkan uppdaterats hos alla landets drivmedelsleverantörer. För Kraftringens del betyder det att våra tankstationer för fordonsgas märkts upp med bränslets miljöpåverkan och vilka källor det framställts från. Siffrorna för 2022 visar lägre klimatpåverkan än elbilsladdning.

Biogas framställs från en mängd olika råvaror och eftersom den köps in från många olika leverantörer så kan det bli små variationer från år till år kring hur stora koldioxidutsläpp den orsakar.

- Vi blev först i världen när vi redan i juli 2020 började märka upp våra tankstationer, berättar Tobias Frolov, hållbarhetscontroller på Kraftringen. Vi har alltid varit stolta över fordonsgasens låga klimatpåverkan men är förstås extra glada nu när koldioxidutsläppen blivit ännu lägre – till och med lägre än Energimyndighetens schablonsiffra för elbilsladdning.

Syftet med märkningen, som har varit lagkrav sedan 1 oktober 2021, är att ge konsumenten möjlighet att fatta hållbara val kring sina transporter.

Att tanka och köra på biogas gör en dubbel insats för klimatet. Bränslet släpper ut betydligt mindre koldioxid och andra föroreningar än fossila bränslen. Dessutom tillverkas det från olika typer av avfall, till exempel gödsel från jordbruk eller livsmedelsavfall från hushåll och industri. Det innebär att metanet i avfallet annars hade läckt ut i atmosfären där det i så fall hade haft 34 gånger större miljöpåverkan än koldioxid. När råvaran är gödsel finns dessutom möjlighet att återföra det till jordbruket i form av biogödsel, då utan metanläckage och med väsentligt bättre näringsvärde.

- Siffran 12,7 g CO2e/MJ* kanske inte säger så mycket men jämförelsetalet för bensin är 88,5 g CO2e/MJ, alltså nästan sju gånger större, fortsätter Tobias Frolov. Energimyndighetens siffra för elbilsladdning är 13,1 g CO2e/MJ.

I Kraftringens tankstationer är det 100 % biogas sedan 1 januari 2017. Råvarorna kommer från bland annat grödor, gödsel och livsmedelsrester i framför allt Danmark. Mer information om Kraftringens drivmedel finns att läsa på Kraftringens webbplats. Där kan man bland annat se en mer detaljerad uppdelning på biogasens råvaror och ursprung: https://www.kraftringen.se/dri...

* Utsläpp av växthusgaser mäts ofta i gram koldioxidekvivalenter per megajoule. I det här fallet för att kunna jämföra olika drivmedel med varandra.

Kontakt:
Tobias Frolov, hållbarhetscontroller Kraftringen: tobias.frolov@kraftringen.se

Petter Duvander, kommunikationsansvarig Kraftringen: petter.duvander@kraftringen.se, 010-122 74 09

Nu har siffrorna för miljöpåverkan uppdaterats hos alla landets drivmedelsleverantörer. För Kraftringens del betyder det att våra tankstationer för fordonsgas märkts upp med bränslets miljöpåverkan och vilka källor det framställts från. Siffrorna för 2022 visar lägre klimatpåverkan än elbilsladdning.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon