Hållbarhet på riktigt med byggprojekt i Gårdstånga

I hjärtat av Skåne pågår ett unikt byggprojekt i byn Gårdstånga. Här ska GMR Fastigheter bygga sju hus med totalt 35 lägenheter där låg energikonsumtion och lågt CO2-avtryck är viktiga parametrar. Kraftringen utvecklar den övergripande energilösningen för projektet.

-Det här är ett unikt tillfälle för oss, säger Johnny Ragazzo, projektledare och energiexpert på Kraftringen. Här har vi möjlighet att bidra med hela bredden av vår kompetens inom såväl hållbara värme- och kylalösningar som lokal energiproduktion och laddinfrastruktur. Tillsammans med GMR Fastigheter och övriga projektpartners vill vi hjälpa till att forma framtidens hållbara byggande.

-För mig är det viktigt att alla discipliner är med tidigt i projekteringsfasen. Eftersom arkitekterna kunnat samverka med såväl installationstekniker som energiexperter så har vi fått fram smarta planlösningar där vi kunnat optimera boendet för ett minimalt klimatavtryck, berättar Gustaf Ramel, vd och hållbarhetschef på GMR Fastigheter. Hela projektet är inspirerat av hållbarhetsstudier vid universitetet i Cambridge.

Unika energilösningar har resulterat i en kraftigt reducerad energianvändning och att lägenheterna kommer att få en årlig energiförbrukning av värme och kyla på endast 36,4 kWh/m2. En siffra som vida understiger Boverkets byggregler där 75 kWh/m2 krävs vid nybyggnationer.

I Gårdstånga förbereds också för solceller på såväl byggnader som mark, energidelning med ett så kallat icke koncessionspliktigt lokalnät och energilagring i batterier. Elproduktionen beräknas vara klart större än den totala konsumtionen för värme, kyla, varmvatten och allmänbelysning.

-Eftersom vi befinner oss utom räckhåll för befintliga fjärrvärmenät, kommer bostäderna att värmas upp via en jordvärmelösning, som även ger oss möjlighet att möta varmare somrar. Via så kallad frikyla kan vi då säkerställa ett behagligt inomhusklimat, berättar Johnny Ragazzo. På så sätt bygger vi ett såväl hållbart som bekvämt boende för framtiden.

I projektet läggs också fokus på att underlätta den kommande driften av fastigheterna. Här ska en fastighetstekniker med lätthet kunna hålla alla system i trim och därmed säkra den låga energianvändningen över tid. Även i lägenheterna ska underhållsarbetet underlättas genom tydliga instruktioner för de boende.

-Vi har haft förmånen att delta i utvecklingen av projektet från första skiss 2019 till nyligen avslutad projektering av området, säger Malin Meyer, arkitekt och partner på Danielsen Architecture A/S. Den långsiktiga strävan efter en minimal miljöpåverkan löses med en träbyggnation väl förankrad i Gårdstångas kulturmiljö. En traditionell skånsk gårdsbildning har stått modell för projektet. Identiteten kring varje byggnad både inspirerar till gemenskap och skapar trivsel, vilket kommer leda till att de boende bor kvar längre. Arkitektarbetet har gått hand i hand med de tekniska installationslösningar som tagits fram inom projektgruppen och det har varit både lärorikt och inspirerande inför framtiden att delta i detta samarbete.

Förberedande markarbeten pågår och byggstart av de två husen i den första etappen planeras till april 2024. Resterande fem hus utgör sedan etapp två som planeras att påbörjas april 2025.

Kontaktpersoner

Gustaf Ramel, vd och hållbarhetschef, GMR Fastigheter, gustaf.ramel@gardstanga.se, 0734-27 31 29

Johnny Ragazzo, energiexpert och projektledare, Kraftringen, johnny.ragazzo@kraftringen.se, 010-122 72 48

Malin Meyer, arkitekt och partner, Danielsen Architecture A/S, mm@danielsenspace.com, +45 26 74 59 93

Petter Duvander, kommunikationsansvarig, Kraftringen, petter.duvander@kraftringen.se, 010-122 74 09

Fakta Gårdstånga bostäder

Bostadsprojektet i Gårdstånga siktar på att inkludera bästa möjliga hållbarhetslösningar inom alla discipliner för fastighets- och samhällsbyggnad. Projektet omfattar sju hus à 550 m2 Atemp* fördelat på fem lägenheter per huskropp.

Uteluft tillförs lägenheterna med så kallad FTX-ventilation (från- och tilluftsventilation med återvinning). Minst 85 % av värmen från frånluften kommer att överföras till tilluften via en effektiv värmeväxlare.

Huskonstruktionerna kommer bestå av korslaminerat trä från svenska eller danska producenter, för att undvika användandet av material med högre klimatavtryck, som stål och cement.

I projektet ingår följande samarbetspartner: GMR Fastigheter, Kraftringen Energi och Danielsen Architecture.

* Atemp är en definition från Boverket och motsvarar den invändiga area som värms till mer än 10 °C. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden, i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.

I hjärtat av Skåne pågår ett unikt byggprojekt i byn Gårdstånga. Här ska GMR Fastigheter bygga sju hus med totalt 35 lägenheter där låg energikonsumtion och lågt CO2-avtryck är viktiga parametrar. Kraftringen utvecklar den övergripande energilösningen för projektet.
På den här sidan visar vi en inbäddad chatt. För att du ska få se chatten måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
chat-bubble-icon